edroga362O tym, że ekrany akustyczne mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego już wiemy. W miejscach, gdzie występują częste zjazdy do prywatnych posesji z drogi publicznej, ograniczają one widoczność i mogą stwarzać realne zagrożenie. W przypadku utraty panowania nad pojazdem, uderzenie w ekran też może skończyć się tragicznie. Ale istnieje jeszcze jedno zagrożenie, o którym rzadko dotychczas się mówiło. Dotyczy ono odporności ogniowej oraz na spadające odłamki. Temat ten poruszył Grzegorz Kuczaj z Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podczas IV Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego "Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich".

140- Wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego dla drogowych urządzeń ochrony przed hałasem w tej chwili w przepisach nie ma, z wyjątkiem jednego w rozporządzeniu obiektowym, gdzie zapisano, że mają być wykonane z materiałów trwałych, trudno zapalnych itp. – stwierdził przedstawiciel resortu infrastruktury. – Ale co to znaczy trwałe i trudno zapalne tego tak naprawdę nie wiadomo.

Spowodowało to wiele konfliktów przy odbiorach dróg pomiędzy strażą pożarną, Instytutem Budowy Dróg i Mostów, GDDKiA, urzędem nadzoru budowlanego itd. Przyczyną jest właśnie brak odpowiednich definicji, które określą, jakie ekrany powinny być, aby zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

Drogowe urządzenie przeciwhałasowe, przebadane zgodnie z Polską Normą PN-1794, nie może być umieszczane na obiekcie mostowym, ponieważ ta norma nie odnosi się do drogowych obiektów inżynierskich. Odnosi się ona tylko do ekranów umieszczanych wzdłuż dróg.

- Ekran akustyczny jest rozumiany jako cały wyrób budowlany, a nie poszczególne jego elementy, czy materiały, z których jest wykonany – podsumował Grzegorz Kuczaj. – Dlatego ta norma zostanie wprowadzona do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg, ale nie będzie już miała zastosowania na obiektach inżynierskich.

Ministerstwo wprowadza też wymagania dla materiałów, z których wykonane są drogowe urządzenia przeciwhałasowe, czyli minimalne parametry w zakresie odporności ogniowej, które te urządzenia muszą spełniać.

Kolejny wymóg podyktowany jest zmianami klimatycznymi i ogromną liczbą ekranów przy polskich drogach, a chodzi o odporność na spadające odłamki. Inne wymagania będą dla urządzeń usytuowanych wzdłuż dróg, a inne (wyższe) dla tych zlokalizowanych na obiektach inżynierskich. Urzędnicy tłumaczą, że zagrożenie, które sprawi odłamana część ekranu akustycznego na moście czy wiadukcie jest po prostu większe niż przy drodze.

Okres przejściowy dla wejścia w życie tych przepisów zostanie wydłużony i będzie wynosił 6 miesięcy. To czas dla producentów i dostawców, żeby mogli dostosować swoją ofertę do nowego prawa.

- Mimo że konsultacje nad projektami rozporządzeń już się skończyły, zachęcam do odwiedzania stron Rządowego Centrum Legislacji, gdzie dostępny jest cały proces legislacyjny, umieszczane są uwagi i odpowiedzi resortu – powiedział Grzegorz Kuczaj. – Niestety trzeba przyznać, że do krytykowania przepisów to wszyscy jesteśmy bardzo chętni, ale do tego, żeby je napisać, już tak wielu chętnych nie ma.

***

Poniżej linki do projektów rozporządzeń:
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

IH

(na podstawie informacji z IV Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego "Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich", które odbyło się w dniach 25-26 lutego 2016 r. w Krakowie w ramach III Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

 DSC8050

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.