technology 785742 640W 2019 roku weszła w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Nie tylko wdroży ona dyrektywę unijną, ale przede wszystkim doprowadzi do podłączenia polskiego sektora do europejskiego systemu prowadzonego na platformie OpenPEPPOL. Należy zauważyć, że sama elektronizacja fakturowania stanowi odrębny proces od elektronizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego.

 

– Korzyści z wprowadzenia ustawy znacznie wykraczają poza same zamówienia publiczne – powiedział serwisowi eNewsroom Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich – Wdrożenie elektronicznego fakturowania i przyjęcie ogólnopolskiego systemu na początku obejmie sektor zamówień publicznych, a docelowo także obrót pomiędzy przedsiębiorcami prywatnymi. Takie rozwiązanie pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów administracyjnych i usprawnienie przekazywania dokumentów. W kontaktach z sektorem publicznym przyczyni się do skrócenia terminów płatności. Oznacza to złagodzenie dotkliwych dla wielu firm zatorów płatniczych – dodał Lang.

Źródło: eNewsroom.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.