edroga182Do 15 września br. potrwają konsultacje nowego projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

JEDZ to oświadczenie wykonawcy, w którym potwierdza, że nie podlega wykluczeniu i spełnia ustalone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w tym obiektywne kryteria mające na celu ograniczenie liczby wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu.

Na gruncie nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pełnej dokumentacji zamawiający będzie żądał jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Dodatkowo, na każdym etapie postępowania, zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do zwrócenia się do wykonawców o przedłożenie wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie sporządzany na formularzu, który ma zostać przyjęty przez Komisję Europejską. Obecnie projekt jest konsultowany z państwami członkowskimi w ramach Komitetu doradczego ds. zamówień publicznych.

Zgłaszanie uwag jest możliwe do 15 września na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozporządzenie wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej UZP

Źródło: UZP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.