Wprowadzane przepisy w europejskim projekcie automatycznego systemu połączenia eCall poprali, w zawartym z początkiem grudnia porozumieniu, posłowie Komisji Rynku Wewnętrznego. Proponowane regulacje posłużą m.in. szczelniejszej ochronie danych osobowych użytkowników tego sytemu.

System eCall będzie korzystać z numeru 112. Umożliwi on wezwanie pogotowia i ułatwi dotarcie do zdarzenia szybciej, dzięki czemu podniesie on szanse uratowania życia uczestników wypadków drogowych oraz złagodzi skutki doznanych urazów. Wdrożenie systemu wymaga, by od 31 marca 2018 r. wszystkie nowe modele samochodów były wyposażone w technologię eCall.

- Zbyt wielu ludzi ginie w wypadkach na drogach Europy. System eCall przyczyni się do poprawa bezpieczeństwa na drogach przez umożliwienie służbom ratunkowym zlokalizowanie i dotarcie do ofiar wypadków dużo szybciej. Jako usługa publiczna, system eCall będzie bezpłatny dla wszystkich obywateli, niezależnie od samochodów jakimi jeżdżą i niezależnie od ich ceny nabycia. Nowe przepisy zapewnią, że system eCall będzie działał wyłącznie jako urządzenie bezpieczeństwa. Nie będzie wolno używać go do śledzenia ruchów kierowców ani nadużywać danych dotyczących lokalizacji, które muszą być wysyłane tylko do służb ratunkowych - powiedziała Olga Sehnalová, sprawozdawca projektu zmian, czeska posłanka w Parlamencie Europejskim.

W 2013 roku na europejskich drogach zginęło 26000 osób. System eCall w pojazdach, wykorzystujący alarmowy numer 112, automatycznie wezwie do wypadku służby ratunkowe równocześnie umożliwiając im podjęcie decyzji o rodzaju i wielkości niezbędnej pomocy w zgłoszonym zdarzeniu.

Europejscy posłowie, rozpatrujący projekt przepisów o eCall, wzmocnili klauzulę o ochronie danych. W ramach uzgodnionego porozumienia z Komisją Rynku Wewnętrznego, automatyczne wywołanie pomocy ma przekazywać tylko podstawowe dane, takie jak klasa pojazdu, rodzaj stosowanego paliwa, czas wypadku i jego miejsce (lokalizacja). Posłowie w zmienionym projekcie regulacji o eCall zapewnili, że dane zebrane przez ośrodki ratunkowe i ich partnerów nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody podmiotu tych danych. Ponadto zadbali o zapewnienie możliwości trwałego usunięcia zgromadzonych danych. Natomiast informacja o przetwarzaniu danych z eCall będzie kierowana do każdego właściciela pojazdu wyposażonego w technologię ratunkowego powiadamiania.

Niektórzy producenci aut już oferują usługi typu eCall świadczone przez prywatnych operatorów. Porozumienie europejskich posłów zakłada współistnienie dwóch systemów eCall, tj. publicznego i prywatnego. Ale warunkiem dla wdrożenie prywatnego systemu usług ratowniczych jest pełny dostęp i możliwość swobodnego wyboru przez kierowców opcji sytemu publicznego.

Porozumienie zatwierdzające zmiany w planowanych przepisach o systemie eCall, teraz musi być formalnie zatwierdzone przez wszystkie państwa członkowskie UE, następnie przez Parlament. Prawdopodobnie nastąpi to w marcu 2015 r. Natomiast Komisja Europejska zgodnie z tym porozumieniem będzie jeszcze musiała ocenić czy system eCall powinien być rozszerzony na inne pojazdy, takie jak autobusy, autokary i ciężarówki.

AS

Źródło: Parlament Europejski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.