Odroczone terminy płatności, są codziennością w branży transportowej i stanowią dla wielu przedsiębiorców barierę hamującą zwieszanie obrotów i rozwój. Rozwiązaniem wartym uwagi będzie w tym względzie faktoring, który zapewnia firmie utrzymanie płynności finansowej, dając elastyczność w kontaktach handlowych z kontrahentami oczekującymi odroczonych terminów płatności.

 

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na cedowaniu na instytucję finansową faktur z odroczonym momentem płatności. Kiedy firma na zapłatę od kontrahenta musi wyczekiwać 30, czy nawet 60 dni, to ogranicza, a nieraz hamuje jej całkowicie możliwości funkcjonowania. Co zrobić kiedy, pojawiają się zlecania i trzeba opłacić paliwo, albo konieczny serwis auta, a firma nie ma gotówki, ponieważ wszystkie pieniądze są zamrożone w fakturach i wpłyną na konto dopiero za jakiś czas? W takiej sytuacji rozwiązaniem jest faktoring, ponieważ firma faktoringowa wypłaci przedsiębiorcy pieniądze z takiej faktury, a sam weźmie na siebie czekanie na płatność.

Zaletą faktoringu jest nie tylko to, że jest bardziej elastycznym od kredytu obrotowego źródłem finansowania bieżącej działalności, ale również zdecydowanie bardziej dostępnym. Odmowa banku przyznania kredytu obrotowego nie przekreśla możliwości finansowania firmy poprzez faktoring. Jest to osiągalne, ponieważ przeciwnie do kredytu, uruchomienie faktoringu nie wymaga od przedsiębiorstwa posiadania zdolności kredytowej czy też zabezpieczeń rzeczowych, to wystawiane poprzez przedsiębiorstwo faktury, są zabezpieczeniem w faktoringu.

Faktoring w branży transportowej

Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorstwo z faktoringu jest prowadzenie sprzedaży z odroczonymi terminami płatności. Przy czym faktoringiem będą mogli zostać objęci jedynie wypłacalni klienci, zaaprobowani przez instytucję faktoringową. Preferowanymi przez faktorów (firmy faktoringowe) odbiorcami są firmy, z którymi istnieje pozytywna historia współpracy. Dla firm transportowych świadczących jednorazowy zlecenia z giełdy transportowej kiedyś oznaczało to wykluczenie z możliwości korzystania z faktoringu. Obecnie faktoring dla transportu jest dostępny również dla jednorazowych zleceń i nie wymaga stałej współpracy.

Innym typowym wymogiem skorzystania z faktoringu jest powiadomienie odbiorcy i uzyskanie jego akceptacji na cesję wierzytelności. Jeśli odbiorca uparcie nie wyraża zgody na faktoring, to w większości przypadków uniemożliwia to zastosowaniu faktoringu. Przedsiębiorstwo może jednak pomyśleć o faktoringu cichym – czyli bez informowania kontrahenta, lecz dostęp do tej usługi jest ograniczony do firm o dobrej renomie. Dostępne oferty faktoringu można porównać w specjalistycznym serwisie: faktoringoferty.pl

Finansowanie dla firmy transportowej w zasięgu ręki

Korzystanie z faktoringu wymaga zawarcia umowy faktoringowej, ale jest to proste i szybkie, ponieważ formalności są ograniczone do minimum i nie trzeba też przedstawiać żadnych rzeczowych zabezpieczeń. Faktoring ma jednak również oponentów. Dlaczego? Faktoring to usługa złożona, która zespala finansowanie z administrowaniem należnościami, skutkiem tego złożoność ta wpływa na jej koszt wyższy w porównaniu z kredytem.

Faktoring jest usługą stworzoną dla przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności w stosunkach handlowych ze swoimi klientami, co doskonale wpisuje się w potrzeby branży transportowej. Dzisiaj można wypróbować zalety faktoringu nawet jednorazowo i bez zobowiązania do stałej wsporach. Wówczas najlepiej można sprawdzić, czy spełni oczekiwania i w jakim stopniu okaże się przydatny w firmie.

f6ca67abbda2028d0925a11d0a2c8aa4

 

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.