Ugoda 02Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz konsorcjum, którego liderem jest chińska spółka budowlana Covec, zawarły porozumienie w sprawie rozwiązania wieloletniego sporu dotyczącego budowy odcinków autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą, zapoczątkowanego jeszcze w 2011 roku.

19 maja br. strony zawarły ugodę rozliczającą wzajemne roszczenia związane z realizacją autostrady A2, które to porozumienie kończy trwające pomiędzy stronami postępowania sądowe. Ugoda pomiędzy GDDKiA oraz Covec jest ważnym wydarzeniem dla całego sektora infrastruktury drogowej.

- Cieszymy się, że udało nam się wspólnie wypracować rozwiązanie prowadzące do polubownego zakończenia sporu. Bardzo doceniamy otwartość i pełen profesjonalizm naszych partnerów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jakie wykazali w trakcie negocjacji. Mamy nadzieję, że to wydarzenie pozwoli nam dalej budować wizerunek rzetelnego partnera w Polsce i otworzy drzwi do udziału w przetargach w Polsce i całej Europie dla chińskich przedsiębiorstw – powiedział Shi Ping, przewodniczący Rady Dyrektorów Konsorcjum.

- Pragniemy podkreślić, jak znaczący wysiłek obie strony sporu włożyły w doprowadzenie do podpisania tej ugody - dodał Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. - Finał w postaci polubownego rozwiązania sporu to dowód na rzetelność i wiarygodność naszych chińskich partnerów z Covec. Przyczyni się to do wzmocnienia polsko - chińskiej kooperacji gospodarczej i handlowej. Mamy także nadzieję, że przyszłość przyniesie konkretną współpracę, zarówno z Covec, jak i innymi przedsiębiorstwami Państwa Środka.

Ugoda, która zakończyła sześcioletni spór sądowy, o wartości ponad 130 mln zł, może zmienić atmosferę wokół inwestycji chińskich firm w Polsce.

– Reprezentowaliśmy Covec, lidera konsorcjum budującego autostradę A2, właściwie od samego początku tego sporu. Muszę powiedzieć, że rzadko zdarza się, aby obydwie strony wykazywały tak dużą wolę zawarcia ugody i miały tak polubowne nastawienie – oceniła dla agencji informacyjnej Newseria Biznes Joanna Łagowska, adwokat i partner w kancelarii K&L Gates.

Adwokat K&L Gates zwraca uwagę na to, że spór chińskiej spółki z GDDKiA miał negatywny wpływ na relacje polsko-chińskie w zakresie współpracy gospodarczej i stanowił przeszkodę dla inwestycji chińskich firm w Polsce. Zawarte porozumienie jest o tyle istotne, że Polska walczy o to, żeby stać się centrum logistycznym na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, który ma połączyć Państwo Środka z zachodnią Europą. To potężny projekt gospodarczy i geopolityczny, który stwarza duże szanse rozwoju rodzimym eksporterom i może zwielokrotnić polsko-chińską wymianę gospodarczą.

Źródło: GDDKiA, Newseria

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.