kalkulacjaGDDKiA, wprowadzając w poprzednich latach nowy rodzaj wieloletniego kontraktu kompleksowego utrzymania dróg i modyfikując tą formułę w ramach dialogu z wykonawcami, postawiła na efekt jakim mają być jak najbezpieczniejsze drogi przy zachowaniu stabilnej współpracy z branżą utrzymaniową. Obecnie system kompleksowego utrzymania dróg jest z sukcesem rozszerzany. Pojawiły się jednak nieporozumienia związane z rozbieżnością w rozliczeniach podatku VAT przez wykonawców.

 

Dlatego GDDKiA informuje, że stosowane są różne typy umów. W umowach na utrzymanie dróg w modelu wskaźnikowym stosowana jest stawka podatku VAT w wysokości 23%. Są to umowy rozliczane w układzie cyklicznym, tj. miesięcznym.

W przypadku umów rozliczanych wg obmiaru dla określonych czynności, przy czym w umowie czynności może być wiele, np. koszenie, sprzątanie, mycie oznakowania itp., stosowane były stawki podatku VAT zgodne z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Samo ustandaryzowanie stawek podatku VAT służyło uzyskaniu porównywalności ofert w przetargu.

Z uwagi na fakt, że nie ma jednoznacznej definicji kompleksowości, co może powodować rozbieżności interpretacyjne pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a GDDKiA, zamawiający zdecydował o wprowadzeniu dla wszystkich kontraktów utrzymaniowych stosowanie podstawowej stawki VAT 23%

GDDKiA nie wyklucza aneksowania, czyli wprowadzania zmian w umowach w przypadku zmian w interpretacji stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie stawki podatku VAT. Niemniej jednak każdy przypadek będzie miał charakter indywidualny oraz będzie rozpatrywany na wniosek wykonawcy i zastosowanie jednego rozwiązania dla wszystkich przypadków jest niemożliwe. W tym wypadku ważna będzie również decyzja Krajowej Administracji Skarbowej, gdyż nie zawsze zwrot podatku VAT będzie dotyczył różnych stawek podatku VAT wskazanych przez zamawiającego.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.