books 942602 960 720Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa z końcem lutego zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących ostatnich zmian w podatku VAT.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie większość przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. "Jednym z najważniejszych problemów zgłaszanych aktualnie przez naszych członków jest mechanizm odwróconego obciążenia VAT na niektóre usługi budowlane świadczone przez podwykonawców", napisała w liście do Ministerstwa Finansów Barbara Dzieciuchowicz, prezes OIGD.

Wątpliwości dotyczą m.in. definicji podwykonawstwa, zobowiązań członków konsorcjum, momentu powstania obowiązku podatkowego, określenia prawidłowej stawki VAT i weryfikacji statusu podwykonawcy jako podatnika VAT.

Ministerstwo Finansów w końcu opublikowało na stronie www.finanse.mf.gov.pl: Objaśnienia podatkowe - stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych.

"Opublikowane Objaśnienia podatkowe, na podstawie art. 14n §4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) są objęte tą samą ochroną dla podatnika, co interpretacje podatkowe i zastosowanie się do nich nie może szkodzić", poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na list prezes OIGD.

Źródło: OIGD, MF

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.