Sejm fot Krzysztof BialoskorskiDo podpisu prezydenta została skierowana tzw. ustawa krajobrazowa, która umożliwi samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu i dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.

Ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego. Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa, dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudow, czy jej maksymalną wysokość.

Nowelizacja przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy - tablice informacyjne o działalności gospodarczej prowadzonej na danej nieruchomości.

Nowe regulacje mają też m.in. pomóc samorządom walczyć z nielegalnymi reklamami. Kara za każdy dzień umieszczenia reklamy niezgodnie z przepisami będzie obliczana jako iloczyn powierzchni tablicy reklamowej oraz 40-krotności ustalonej przez gminę stawki części zmiennej opłaty reklamowej. Do tego doliczana będzie jeszcze 40-krotność stawki części stałej tej opłaty. Kara będzie nakładana na podmiot, który umieścił reklamę, ale, w przypadku niemożności jego ustalenia, karani będą właściciele nieruchomości, na której stoi reklama.

Źródło: Sejm RP

Komentarze  
Andrzej
0 #1 Andrzej 2015-05-11 15:47
A co z degradacja krajobrazu przez chinskie mury budowane wzdluz drog "szanowni" poslowie? Czy one nie szpeca? Kto na swiecie buduje tyle ekranow i dodatkowo takch wysokich? Niektore to nawet chronia spokoj zmarlych na cmentarzach. Czy to nikomu nie przeszkadza? Czysta hipokryzja.. Oczywiscie raklamy powinny zginac obligatoryjnie z otoczenia drogi. Inni jakos ten problem zalatwili i nie ma problemu.Wystarczy wiec skopiowac dobre rozwiazania od innych zamiast wymyslac polskie krzywe kolo.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.