hammer 719066 960 720Odwołanie od wyników przetargu na uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego złożyło konsorcjum Arkus&Romet Group i Wim System. Jego zasadność będzie badała Krajowa Izba Odwoławcza. Rozprawa została wyznaczona na 26 marca br.

 

W ogłoszonym przez MZD przetargu na uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego za najkorzystniejszą została uznana oferta warszawskiej firmy BikeU Sp. z o.o.

Oprócz niej oferty w postępowaniu złożyli też: Nextbike Polska S.A. i konsorcjum: Arkus & Romet Group Sp. z o.o. i WIM System Sp. z o.o. Pomimo najniższej ceny konsorcjum zostało odrzucone, ponieważ nie spełniało warunków udziału w przetargu.

Arkus & Romet Group Sp. z o.o. i WIM System Sp. z o.o. nie zgodziły się z takim rozstrzygnięciem przetargu, dlatego złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która rozstrzygnie zasadność odwołania.

W zależności od rozstrzygnięcia KIO, wybór BikeU może się uprawomocnić lub też KIO może nakazać ponowną ocenę i badanie złożonych ofert. W takim przypadku postępowanie wróci na etap formalnej oceny ofert.

W przypadku, gdy wybór BikeU się uprawomocni, wykonawca zadeklarował uruchomienie TRM w ciągu 75 dni od dnia podpisania umowy.

Źródło: MZD w Toruniu

Komentarze  
Adamson
0 #1 Adamson 2018-03-27 16:15
Dali by sobie spokój z tymi odwołaniami i nie rozwścieczali ludzi. Już dość nauprzykrzali życie Torunianom swoimi niesumiennymi i wątpliwej jakości usługami.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.