edroga241W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) na  gminy w całej Polsce, został nałożony obowiązek zmiany nazw określonych ulic. Konsultacje społeczne w tej sprawie odbędą się m.in. w Katowicach.

- Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o uruchomieniu konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw ulic 9 Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego, Oskara Lange, Włodzimierza Stahla i Lucjana Szenwalda – mówił Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. – Jednocześnie prezydent Marcin Krupa podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie niezmieniana nazwy katowickiego Ronda im. J. Ziętka oraz pozostawienia pomnika J. Ziętka w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach – dodaje Maciej Stachura.

Konsultacje społeczne mają charakter lokalny i skierowane są wyłącznie do mieszkańców nieruchomości oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji, oraz kościołów i związków wyznaniowych mających siedzibę oraz działających w obrębie ulic, objętych ustawą dekomunizacyjną. Łącznie zmianom nazw ma ulec 6 ulic w 5 różnych dzielnicach stolicy województwa śląskiego.

- Od 11 września formularze konsultacyjne będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy wraz z uzasadnieniem propozycji nowej nazwy. Łącznie konsultacjami zostanie objętych ponad pół tysiąca adresów. Zdajemy sobie sprawę, że konieczność zmiany nazwy ulicy, na którą nie mamy wpływu, powoduje niedogodności dla mieszkańców związane z koniecznością wymiany prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. Dlatego do korespondencji dołączymy potrzebne formularze oraz niezbędne informacje, by ułatwić wymianę dokumentów. Oczywiście w tym przypadku mieszkańcy będą zwolnieni z opłat. Wnioski o wymianę dokumentów będzie można składać po podjęciu stosownej uchwały przez radę miasta, o czym będziemy informować – mówił Maciej Stachura.

Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały ws. zmiany nazw ulic położonych na terenie Katowic, dla zmienianych nazw ulic proponuje się następujące brzmienie:
- w Piotrowicach - Ochojcu:  ulica Lucjana Szenwalda zostałaby zamieniona na ulicę Bolesława Prusa, a ulica Włodzimierza Stahla na Liliową,
- w Załęskiej Hałdzie – Brynowie Część Zachodniej: ulica Brunona Jasieńskiego na ul. Czesława Miłosza,
- w Brynowie Części Wschodniej – Os. Zgrzebnioka: ulica Leona Kruczkowskiego na ul. Zbigniewa Herberta,
- w Dąbrówce Małej: ulica 9 Maja na ul. mjr Henryka Dobrzańskiego  "Hubala",
- a w Murckach: ul. Oskara Langego na ul. Gwarecką.

Urzędnicy będą czekać na opinie mieszkańców do 25 września. Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.konsultacje.katowce.eu.

Natomiast już 18 września odbędzie się spotkanie warsztatowe poświęcone zasadom i warunkom sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Katowicach. Warsztaty organizowane są w ramach trwających od lutego br. konsultacji społecznych, które zostały uruchomione zarządzeniem prezydenta Katowic 14 lutego br.

W marcu, w trakcie I etapu konsultacji społecznych, zostało zrealizowane badanie ankietowe, w którym uczestniczyło aż 1347 respondentów. Wyniki badania posłużyły firmie PwC w pracy nad opracowaniem wstępnych zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłosić do 14 września. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.