P4080046Styczniowe kontrole prowadzone przez strażników miejskich w strefach płatnego parkowania w Krakowie pokazują, że próby unikania opłat za postój przez kierujących są nadal na porządku dziennym.

 

Tylko w pierwszym miesiącu tego roku funkcjonariusze odnotowali 2650 wykroczeń. Strażnicy nałożyli 1366 mandatów karnych na kwotę 181 350 zł, sporządzili 29 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 1255 kierowców.

Do najczęściej popełnianych wykroczeń można zaliczyć niestosowanie się do zakazu zatrzymywania się i postoju, pozostawianie samochodu na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach oraz postojach taksówek.

– Kierowcy muszą pamiętać, że parkując w strefie płatnego parkowania nie unikną opłat, a próby uchylania się od tego obowiązku poprzez pozostawianie aut w miejscach niedozwolonych wiązać się będą z konsekwencjami – mów Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.