fot. ZDMKInspektorzy Zarządu Dróg Miasta Krakowa rozpoczęli wzmożone kontrole wszelkiego rodzaju zajęć pasa drogowego. Pod lupą znalazły się ogródki gastronomiczne, roboty wymagające zajęcia pasa oraz reklamy – także te wyborcze.

 

Kandydaci rozpoczęli już wyścig w rozklejaniu plakatów wyborczych. Niestety bardzo często robione jest to w sposób niewłaściwy, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Głównym celem kontroli przeprowadzonych przez inspektorów ZDMK jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego pieszym, rowerzystom oraz kierowcom.

Reguły rozwieszania plakatów wyborczych w pobliżu jezdni są proste. Chęć zawieszenia każdego plakatu, reklamy, czy billboardu powinna być odpowiednio zawczasu zgłoszona i zarejestrowana. To Zarząd Dróg Miasta Krakowa weryfikuje, w których miejscach – w przestrzeni pasa drogowego – może pojawić się obiekt reklamowy, a w których absolutnie nie. Nie można zaklejać ani zasłaniać znaków drogowych, barier rozgraniczających jezdnię, czy sygnalizatorów.

Sprawdzeniem zaproponowanych miejsc w terenie, a później już samą kontrolą pasa drogowego każdego dnia zajmują się inspektorzy ZDMK. Mimo to, że duża część plakatów wyborczych została rozklejona zgodnie z wytycznymi, to są też takie, których nikt nie zgłosił albo zgłosił znacznie mniej plansz niż rozwieszono ich w rzeczywistości. Stąd też pierwsze efekty w postaci kandydatów wyłaniających się zza każdego rogu albo spoglądających z co drugiego słupa w mieście. W środę, 15 maja wszczęto kilkanaście postępowań wyjaśniających. Sztaby wyborcze zostały zobowiązane do sprzątnięcia nielegalnych plakatów. Gdy wezwanie nie pomoże, w utrzymaniu ładu i porządku pomoże straż miejska.

Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne, związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu czy zarządzania drogą.
Inspektorzy kontrolują urządzenia reklamowe (szyldy, tablice, słupy ogłoszeniowe), obiekty handlowe, „letnie” ogródki oraz wszelkie prace prowadzone w przestrzeni pasa. Obecnie dzieje się to nawet częściej – sprzyja nie tylko wiosna i chęć wyjścia ze sklepem albo zakładem przed budynek, aby być bliżej klienta, ale też gorący okres przedwyborczy. Pod szczególnym nadzorem znajduje się obszar parku kulturowego Stare Miasto.

Kontrole pasa drogowego prowadzone były każdego dnia – w pierwszym kwartale tego roku było ich 6 184. Skontrolowano łącznie 570 urządzeń reklamowych, ogródków gastronomicznych czy stoisk handlowych, spośród których 82 nie posiadało odpowiednich zezwoleń. Z przestrzeni miejskiej zniknęły 63 nielegalne reklamy/obiekty. Weryfikowane były również prace prowadzone w pasie drogowym. Z tytułu nielegalnego zajęcia pasa wszczęto 70 postępowań.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.