edroga181W jednym z poprzednich artykułów informowaliśmy, że Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wznowiły współpracę nad wzorcowymi warunkami kontraktowymi.

Obecnie OIGD powołała kolejny zespół roboczy. Tym razem chodzi o pomoc firmom podwykonawczym, które, o czym również już pisaliśmy, borykają się z nie lada trudnościami pracując dla generalnych wykonawców kontraktów drogowych. 10 lutego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. wzorcowej umowy podwykonawczej. Przedstawiciele organizacji branżowych, przedsiębiorstw budowlanych, dostawców urządzeń oraz biur projektowych wskazywali jakie bolączki wynikają z nierówności szans jaka zachodzi między nimi a wielkimi firmami wykonawczymi, zarówno na płaszczyźnie umownej jak i w praktyce dnia codziennego.

W toku dalszych działań Zespół wypracuje propozycje konkretnych rozwiązań kontraktowych z myślą o poprawie sytuacji podwykonawców zaangażowanych w projektowanie i wykonawstwo inwestycji infrastrukturalnych. Następnie OIGD przedstawi proponowane rozwiązania GDDKiA.

Krzysztof Jamrozik 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.