kasaKilkaset milionów złotych na inwestycje drogowe, kilkadziesiąt milionów na kolej i zdrowie. Ponad połowa wydatków w tegorocznym budżecie Województwa Lubelskiego przeznaczona jest na inwestycje. Środki unijne, które zasilą realizacje inwestycji samorządu województwa to blisko 500 mln złotych.

 

– Tegoroczny budżet województwa to budżet prawdziwy i realny, który przyczyni się do dalszego rozwoju regionu. Po raz kolejny stawiamy na inwestycje. Cieszę się, że mieszkańcy województwa lubelskiego będą mogli korzystać z kolejnych wyremontowanych dróg, zmodernizowanej kolei i obiektów muzealnych w nowej atrakcyjniejszej szacie – mówił Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

W projekcie budżetu plan inwestycji stanowi 51% wydatków ogółem tj. 631 milionów złotych (o 56% wyższy niż w 2017 roku).

Prawie 65% inwestycji to zadania drogowe. To 408,9 milionów złotych, w tym w ramach:
- Regionalnego Programu Operacyjnego - 240,9 mln zł (drogi nr 801, 815, 820, 829, 830, 835 – 3 odcinki, 836, 837),
- Programu Polski Wschodniej – 102,4 mln zł (drogi nr 747, 835),
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina – 23,4 mln zł (droga nr 812).

Łącznie w ramach programów unijnych 366,7 mln zł.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na inwestycje własne drogowe ze środków województwa na kwotę 16,2 mln zł, w tym zadania wieloletnie 4,2 mln zł (drogi nr 874, 838, 844) oraz zadania roczne 12 mln zł (drogi nr 801, 812, 858, 846, 836).

W ramach inwestycji współfinansowanych z UE kwotę 493 mln zł przeznaczono przede wszystkim na: drogi – 366 mln zł , kolej – 50,2 mln zł, zdrowie – 45,6 mln zł oraz kulturę – 5,7 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.