book 933088 960 720- Jesteśmy zdeterminowani, by projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego był gotowy do końca 2016 roku - mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas inauguracji 62. Konferencji Naukowej Krynica 2016. - Kodeks ma integrować regulacje dotyczące działalności budowlanej i planowania przestrzennego.

Tomasz Żuchowski mówił, że kodeks ma wyeliminować różnice w interpretacji przepisów budowlanych i planistycznych oraz przezwyciężyć bariery instytucjonalne.

- W kodeksie chcemy uporządkować zarówno zagospodarowanie przestrzeni, jak i funkcjonowanie instytucji. Prowadzimy pre-konsultacje i analizujemy napływające uwagi. Zgodnie z zapowiedzią ministra Andrzeja Adamczyka, projekt jeszcze w tym roku zostanie publicznie zaprezentowany - mówił Tomasz Żuchowski.

Wiceminister był też pytany o prace nad projektem rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę. Jak wskazał wiceminister Żuchowski, prace te są zaawansowane i powinny zakończyć się w najbliższym czasie. Podkreślił, że warunki techniczne dla projektowania budynków nie były kompleksowo zmieniane od dawna. Wzory wniosków budowlanych są zmieniane po to, aby były bardziej czytelne dla wypełniających je inwestorów.

Podczas spotkania minister podkreślał wagę współpracy z samorządami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi w tworzeniu prawa.

- Musimy pamiętać o tym, że resort ma służyć środowisku, a nie odwrotnie. Współpraca z partnerami ze środowisk branżowych jest niezbędna m.in. w procesie konsultacji projektów. Pozwala to na wskazanie potencjalnych słabych punktów danych rozwiązań, czy też zaproponowanie nowych działań. Dyskusja, dialog z partnerami są dla nas kluczowe i liczymy na to, że będą coraz lepsze - podkreślił Tomasz Żuchowski.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.