edroga58426 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Celem nowych przepisów jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w przypadku zwiększenia jego natężenia.

Zgodnie z nowelizacją, zarządcy dróg płatnych - w sytuacjach wyjątkowych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu lub je zmniejszających - będą mogli zrezygnować z pobierania opłat od kierowców za przejazd autostradą lub jej odcinkiem. Nowelizacja przewiduje też, że minister właściwy do spraw transportu określi w rozporządzeniu, w odniesieniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia zmniejszającego bezpieczeństwo ruchu drogowego, biorąc pod uwagę porę i kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu.

Sejm uchwalił nowelizację 25 czerwca 2015 r., a prezydent podpisał ją 26 czerwca 2015 r.

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Źródło: Sejm RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.