Sejm fot Krzysztof BialoskorskiJednym z ważniejszych projektów ustaw, którymi Sejm zajmował się 2 października dotyczył utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych. Odbyła się dyskusja podczas pierwszego czytania projektu.

 

Celem ustawy jest sprawne przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego środków na potrzeby związane z inwestycjami drogowym. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Środki zgromadzone w FDS będą pochodziły głównie z:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- budżetu państwa, z części budżetowej, za którą odpowiada minister obrony narodowej;
- budżetu państwa, z części budżetowej, za którą odpowiada minister od spraw transportu;
- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2 proc. przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna;
- wpłat spółek w wysokości 7,5 proc. zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (chodzi o jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których wszystkie akcje i udziały są własnością SP);
- środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- wpływów ze skarbowych papierów wartościowych oraz innych środków publicznych.

Łącznie ze wszystkich źródeł wartość Funduszu ma wynieść ponad 6 mld zł w 2019 r.

FDS ma zastąpić obecnie funkcjonujący „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej".

Zdaniem posłów opozycji, finansowanie to jeden z najsłabszych elementów projektu tej ustawy. Zgłoszono więc wniosek o odrzucenie projektu, który Sejm rozpatrzy w bloku głosowań.

***

Odbyło się także drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Projekt przewiduje możliwość poruszania się motocyklem trójkołowym dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A.

Źródło: Sejm RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.