edroga989Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, które weszło w życie 11 kwietnia, zaczęły obowiązywać nowe kwoty mandatów.

Kierowcy, którzy nie mając do tego uprawnień, zaparkują na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej muszą się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową grozić będzie 300 zł.

Maksymalnie 100 zł zapłaci pieszy, który poza terenem zabudowanym po zmroku będzie poruszał się bez odblasków. Również 100 zł zapłacą osoby jeżdżace tzw. czterokołowcem (np. quadem) bez kasku.

Nietrzeźwy rowerzysta, za więcej niż 0,5 promila alkoholu, będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Wynik badania wskazujący od 0,2 do 0,5 promila oznacza karę w wysokości od 300 do 500 zł.

Za kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem bez uprawnień przewidziana została sankcja do 300 do 500 zł, 200 zł w przypadku motoroweru lub czterokołowca oraz 100 zł za rower, wózek rowerowy lub pojazd zaprzęgowy.

Dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę nieuprawnioną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdów, będzie kosztowało właściciela lub użytkownika pojazdu 300 zł.

500 zł zapłaci kierowca samochodu ciężarowego za wjazd na drogę pomimo zakazu. Ponadto, o 200 zł została powiększona kwota mandatu za niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia w bezpieczeństwie drogowym. Jeśli ostrożności nie zachowa osoba pod wpływem alkoholu lub podobnie działąjącego środka, kwota mandatu wzrośnie o 300 zł, jednak nie wyniesie więcej niż 500 zł.

Źródło: MSW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.