153Od 11 października br. obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o smogu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

 

- Obniżyliśmy poziomy alarmowania o smogu o połowę, dzięki temu Polacy będą ostrzegani częściej o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m3 dla pyłu PM10 (poprzednia wartość 300 mikrogramów na m3 dla pyłu PM10), poziom informowania to 100 mikrogramów.

Rozporządzenie z 2012 r. mówiło odpowiednio o 300 i 200 mikrogramach na m3. Wcześniejsze normy były jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej.

- Zachęcam wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych do skorzystania z programu Czyste Powietrze, który daje możliwość otrzymania dofinansowania m.in. na wymianę pieca i termomodernizację budynku. Dzięki temu będziemy mogli oddychać lepszej jakości powietrzem – dodał minister.

Źródło: MŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.