Do 15 kwietnia br. trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Projektowane przepisy wprowadzają nowe znaki do oznakowania szlaków rowerowych. Mają one czytelnie i jednoznacznie przekazywać rowerzystom informacje dotyczące szlaku rowerowego, jego rzeczywistego przebiegu, zmiany kierunku oraz występujących na nim utrudnień.

Konstrukcja nowego systemu znakowania tras rowerowych pozwoli uzyskać spójność oznakowania międzynarodowych tras rowerowych w ramach EuroVelo – europejskiej sieci szlaków rowerowych oraz krajowych, ponadregionalnych tras, które zostaną zrealizowane w najbliższych latach. Nowe usystematyzowane oznakowanie będzie wykorzystane na przykład na realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej projektu tras rowerowych biegnących przez województwa: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km).

Projekt równocześnie przewiduje pozostawienie dotychczasowych znaków stosowanych na szlakach krajowych do wykorzystania na trasach lokalnych. Znaki te przekazują znacznie mniej informacji od obecnie projektowanego systemu oznakowania. Dlatego mogą spełniać swoje funkcje na trasach lokalnych, charakteryzujących się znacznie mniejszym ruchem turystycznym. Pozostawienie znaków R-1, R-1a, R-1b pozwoli uniknąć dodatkowych wydatków na wymianę znaków tam, gdzie wielkość ruchu rowerowego nie wskazuje potrzeby wdrożenia nowego systemu.

Projektowane zmiany zakładają rozszerzenie znaczenia znaku A-24 „rowerzyści”. Znak będzie więc również ostrzegał kierujących pojazdami o odcinkach dróg, na których może wystąpić wzmożony ruch rowerowy w związku z przebiegiem szlaki rowerowego.

Do grupy znaków dodatkowych projekt rozporządzenia wprowadza znak R-1 jako oznaczenie szlaku rowerowego lokalnego, definiuje znak R-4 jako informację o szlaku rowerowym oraz wprowadza znaki R-4a, R-4b, R-4c, R-4d i R-4e, które wskazują przebieg i kierunki szlaków rowerowych na połączeniach dróg lub bezpośrednio przed nimi.

R-4 „informacja o szlaku rowerowym”   R-4a „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego”   R-4b „zmiana kierunku szlaku rowerowego” 
R-4c „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”  
R-4d „drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość”  
 R-4e „tablica przeddrogowskazowa szlaku drogowego”
Komentarze  
fan
+2 #1 fan 2013-03-26 14:06
Czekamy!
Cytować | Zgłoś administratorowi
Realista
-2 #2 Realista 2013-03-26 20:46
a źródła finansowania? Może fani dołożą coś ze swojej skarbonki?
Cytować | Zgłoś administratorowi
proso2
0 #3 proso2 2013-05-25 23:26
Co myślą spece od szlaków o pomysłach ministerstwa, można poczytać pod adresami
http://www.slideshare.net/proso2/mt-bi-gm2
http://www.slideshare.net/proso2/uwagi-rozpznak
Podobne uwagi zgłosiło jeszcze kilka innych grup znakarskich.
W sumie ministerstwo chciało odwalić zwykłą fuchę, zamiast przyłożyć się do roboty, żeby spłodzić coś sensownego.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.