edroga102Od 18 maja obowiązują nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierowców, którzy prowadzą pod wpływem alkoholu lub bez uprawnień, spowodują zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy rażąco przekroczą dopuszczalną prędkość. Służbom kontrolnym oraz sądom dano nowe instrumenty, które powinny w większym stopniu zdyscyplinować kierowców.

Zmiany w przepisach karnych:

1. Kierowanie bez uprawnień

Dotychczas kierowanie pojazdem, pomimo nieposiadania stosownych uprawnień, stanowiło wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana była jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy zdarzyło się to w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Od 18 maja art. 94 § 1 kw ma zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne. W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych w przypadku recydywistów. W sprawach o wypadki drogowe, spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.

Ponadto, w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku, gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym:

1. Zatrzymanie prawa jazdy

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Starosta wyda taką decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument nie został wcześniej zatrzymany.

Jeśli kierowca wsiądzie za kierownicę w tym 3-miesięcznym okresie, będzie to oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie będzie się wiązało z ponownym zdaniem egzaminu.

2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

W ustawie dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy kierowców, którzy w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r.

3. Usunięcie pojazdu

W ustawie wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

Funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go pasażerowi, który posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

Źródło: KGP

Komentarze  
Andrzej Wolski
-1 #1 Andrzej Wolski 2015-05-19 11:41
Czyli raju dla piratow ciag dalszy..Widac nasi parlamentarzysci i eksperci od BRD zamiast korzystac z wypracowanych juz wzorcow w krajach o wysokom stopniu BRD ida we wlasne "wynalazki".Nie pojmuje skad naraz granica przekroczenie o 50 km/h i TYLKO w terenie zabudowanym ma skutkowac odebraniem prawa jazdy.Czy prawo jazdy nalezy odbierac tylko ekstremalnym debilom czy tez wszystkim debilom za kierownica?Przeciez np w Niemczech granica ta w terenie zabud. wynosi 30 km/h, w Norwegii juz 20 a w Szwecji tez 30..A co z tymi poza terenem zabudowanym? Czy jazda na 90 z predkoscia ponad 140 jest bezpieczna? czy debil przekracza ja nieswiadomie "bo nie zauwazyl"? A co z potencjalnymi mordercami przekraczajacymi ciagla? Nie widzieli linii? A co z potencjalnymi zabojcami pieszych wyprzedzajacymi bezposrednio przed i na przejsciach? Tez im sie pomylilo? Dtlaczego tzw parlametarzysci -bo do prawdziwych parlamentarzystow im daleko- nie dostrzegaja tych problemow?Czy nie widza jaki udzial w statystykach Maja zderzenia czolowe badz piesi zabici na pasach? Czy nie pojmuja ile ludzi ginie przez "Zielona strzalke"? Innymi slowy przepisy te sa ruchem w dobrym kierunku ale zrobiono pierwszy kroczek i STOP.Pewnie przestraszyli sie tzw rekacji spoleczenstwa i ze straca cieple posadki.Innymi slowy partykularyzm zwycieza.Wiec jak nie nazwac ich Banda Hipokrytow?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.