edroga138Zasady transgranicznej wymiany informacji o przestępstwach i wykroczeniach drogowych, popełnianych przez kierowców pojazdów, już od 2017 roku będą miały zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE. Rada Unii Europejskiej właśnie przyjęła poprawione przepisy, umożliwiając w ten sposób rozszerzenie systemu wymiany tych danych o Wielką Brytanię, Irlandię i Danię.

UE przyjęła 2 marca br. nową dyrektywę w sprawie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń drogowych. Regulacja wcześniejsza, przyjęta w 2011 roku, miała błędną podstawę prawną, bo nawiązującą do regulacji w dziedzinie służb policyjnych. To spowodowało, że wymienione kraje nie mogły uczestniczyć w tak ustanowionym systemie wymiany informacji. Nowa dyrektywa stała się konieczna, gdy Trybunał Sprawiedliwości orzekł 6 maja 2014 r., że podstawą prawną powinny być przepisy transportowe. TS uchylił więc starą dyrektywę, wyznaczając jednak rok na przygotowanie w to miejsce nowego aktu. Szybkie przyjęcie zmienionej dyrektywy oznacza, że ​​nie powstanie przerwa w stosowaniu przepisów o wymianie informacji.

Cel nowej dyrektywy pozostaje bez zmian, to jest: poprawa bezpieczeństwa na drogach i zapewnienia równego traktowania wszystkich kierowców. Zgodnie z tą dyrektywą, państwa członkowskie mogą uzyskać wzajemny dostęp do krajowych danych rejestracyjnych pojazdów, w ten sposób docierając do sprawców przestępstw, które zagrażają bezpieczeństwu drogowemu. Do państwa członkowskiego, w którym popełniono przestępstwo w ruchu drogowym, będzie należała decyzja o dalszych działań, takich jak na przykład nałożenie grzywny.

Zgodnie z dyrektywą udostępnianie danych obejmuje osiem głównych problemów bezpieczeństwa drogowego: przekroczenie prędkości, niestosowanie pasów bezpieczeństwa, niezatrzymanie się na czerwonym świetle, jazda po pijanemu, jazda pod wpływem narkotyków, brak kasku ochronnego, jazda po niewłaściwym pasie ruchu, nielegalne używanie w trakcie jazdy telefonu komórkowego lub innego urządzenia komunikacyjnego.

Według Komisji Europejskiej, kierowcy za granicą są trzy razy bardziej skłonni do popełnienia przestępstwa niż we własnym kraju, w którym mają zarejestrowany pojazd. W krajach tranzytowych i turystycznych wzrost takich przestępstw szacowany jest nawet na poziomie 50% ogólnej liczby przestępstw drogowych.

Nowa dyrektywa wejdzie w życie cztery dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (będzie więc obowiązywała już wkrótce). Wielka Brytania, Irlandia i Dania będą musiały podjąć dodatkowy wysiłek, aby w ciągu najbliższych dwóch lat przyjąć nowe przepisy w krajowych regulacjach (do 6 maja 2017 r.). Natomiast Komisja Europejska oceni skuteczność nowej dyrektywy w listopadzie 2016 r.

A. Serbeńska

Źródło: UE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.