budowa 05Decyzją sądu dwie firmy wykonawcze miały wypłacić Miastu Tarnów 32 miliony złotych odszkodowania za zmowę przetargową przy budowie łącznika w Krzyżu w 2010 roku. Termin zapłaty upłynął 6 stycznia 2017 roku.

32 miliony złotych to rekordowe, prawdopodobnie jedyne takie w Polsce odszkodowanie, uzyskane przez tarnowski samorząd dzięki ugodzie sądowej, zawartej w drodze mediacji. Tarnów już w marcu 2016 roku skierował pozew o zapłatę, domagając się 39 milionów złotych. W maju 2016 roku sąd rekomendował stronom mediację jako najskuteczniejszy sposób rozwiązania sporu w tej sprawie, ze względu na jej skomplikowany i wielowątkowy charakter.

Proces cywilny, który był alternatywą dla mediacji, trwałby bardzo długo, bo – z racji dużej liczby wnoszonych do sądu spraw - najbliższa rozprawa mogła zostać wyznaczona dopiero na grudzień 2016 roku. Pierwsze posiedzenie mediacyjne odbyło się 23 sierpnia 2016 roku, ostatnie – 24 listopada. Łącznie było ich siedem. Na ostatnim strony zawarły przed mediatorem ugodę, na mocy której pozwane firmy do 6 stycznia 2017 roku miały zapłacić Miastu Tarnów 32 miliony złotych odszkodowania za zmowę przetargową.

Źródło: UM Tarnów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.