umowaOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących ostatnich zmian w podatku VAT.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie większość przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. "Jednym z najważniejszych problemów zgłaszanych aktualnie przez naszych członków jest mechanizm odwróconego obciążenia VAT na niektóre usługi budowlane świadczone przez podwykonawców", napisała w liście do Ministerstwa Finansów Barbara Dzieciuchowicz, prezes OIGD.

Resort zapowiadał, że stosowne objaśnienia wraz z praktycznymi przykładami, pokazującymi sposób rozliczania podatku VAT, zostaną wydane, które do czasu wysłania pisma się nie ukazały.

Wątpliwości dotyczą m.in. definicji podwykonawstwa, zobowiązań członków konsorcjum, momentu powstania obowiązku podatkowego, określenia prawidłowej stawki VAT i weryfikacji statusu podwykonawcy jako podatnika VAT.

OIGD prosi o pilne wydanie objaśnień podatkowych także z uwagi na bardzo dotkliwe sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT.

Źródło: OIGD

OIGD: odwrócony VAT, usługi budowlane i podwykonawcy

Kłopot z rozliczeniem VAT w budownictwie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.