kasaOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa poinformowała, że 1 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące m.in. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na niektóre usługi budowlane świadczone przez podwykonawców, sposobu rozliczeń podatku VAT, postępowań weryfikacyjnych, terminów zwrotu podatku, przesłanek odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT, odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe, rozliczania podatku za okresy kwartalne, sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

Podatek VAT na niektóre usługi budowlane będzie płacony przez nabywcę, a nie sprzedawcę. Dotyczy to m.in. robót budowlanych związanych z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych, dróg szynowych i kolei podziemnej, czy mostów i tuneli.

Mechanizm odwróconego podatku VAT będzie miał zastosowanie, jeśli usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT, a usługodawca świadczy usługi budowlane jako podwykonawca. W tym celu resort finansów ma ostatecznie zdefiniować pojęcie podwykonawcy.

Faktury wystawione przez podwykonawcę usług budowlanych będą zawierały tylko kwotę netto oraz zwrot "odwrotne obciążenie". Natomiast główny wykonawca powinien wystawić fakturę inwestorowi z wykazanym w niej podatkiem VAT.

Ustawa wprowadza dotkliwe sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT. Sprzedawca, który błędnie wystawi fakturę na usługę podlegającą odwrotnemu obciążeniu, będzie zobowiązany do zapłacenia VATu, natomiast nabywca nie będzie uprawniony do jego odliczenia. U nabywcy, który nie wykazał w deklaracji podatku należnego od zakupionej usługi, powstaną zaległości oraz odsetki za zwłokę. Nowelizacja wprowadza też sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT w wysokości 30-proc. zaniżenia zobowiązania lub zawyżenia zwrotu podatku. W przypadku wystawienia pustej faktury sankcje będą podwyższone o 100 proc.

Nowe zasady rozliczeń będą miały zastosowanie do usług budowlanych, które zostaną wykonane od 1 stycznia 2017 roku. Usługi budowlane zgłoszone do odbioru do 31 grudnia 2016 roku będą rozliczane na starych zasadach.

Źródło: OIGD

Komentarze  
arekchojnice
+5 #1 arekchojnice 2017-01-06 21:02
Co dzieję się w takim razie z towarem, który podwykonawca musi kupić na wykonanie zlecenia. Sam kupując towar płaci go z 23%VAT a wystawia na stawce 00 VAT? Jeśli np. towaru jest za kwotę 100 tys. netto zapłaci 23 tys. VATu. Wystawia fakturę generalnemu wykonawcy, na kwotę 110 tys. (z założeniem 10 tys. zysku). Czy wniosek jest taki, że traci 13 tys.?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Maria69
+3 #2 Maria69 2017-01-12 16:47
wygląda na to, że tak to będzie. Podwykonawca swój zarobek w opisanej przez Ciebie sytuacji zobaczy dopiero w postaci zwrotu VATu od US, w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku o zwrot. Dotychczas to się ZAWSZE wiązało z kontrolą US. Czy teraz też tak będzie? Jak tak, to masakra, bo ten biedny podwykonawca może czekać na swój zwrot do zakończenia kontroli.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.