edroga283Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa poinformowała, że 11 lipca odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego, pracującego nad optymalizacją procesu realizacji inwestycji drogowych. Podsumowano trwające pół roku prace komitetu i grup roboczych, których wynikiem są "Rekomendowane działania optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych".

Uzgodniono, że działania grupy "Narodowe Forum Kontraktowe" będą kontynuowane poprzez Radę Ekspertów, a grupy "Prawo Zamówień Publicznych" przez zespół ekspercki - ciało konsultacyjne przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Powołany zostanie też Komitet Techniczny, który zajmie się wyłącznie sprawami z zakresu techniki i technologii budowy dróg. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, przygotowuje projekt zarządzenia dotyczący powołania tego komitetu.

"Rekomendowane działania optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych" w załączniku poniżej.

Źródło: OIGD

Załączniki:
Pobierz (Komitet Sterujacy_rekomendacje.pdf)Komitet Sterujacy_rekomendacje.pdf[ ]507 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.