Podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, a pełnej dokumentacji potwierdzającej spełnianie tych warunków zamawiający będzie żądał jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, informuje Urząd Zamówień Publicznych.

Na gruncie nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 59 nowej dyrektywy.

JEDZ to oświadczenie wykonawcy, w którym potwierdza, że nie podlega wykluczeniu i spełnia ustalone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w tym obiektywne kryteria mające na celu ograniczenie liczby wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu.

Pełnej dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jednakże, na każdym etapie postępowania, zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do zwrócenia się do wykonawców o przedłożenie wszystkich lub niektórych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

Dyrektywa przewiduje, że JEDZ będzie sporządzany na standardowym formularzu, który ma zostać przyjęty przez Komisję Europejską w drodze aktu wykonawczego.

Co się w nim znajdzie? Obok informacji o zamawiającym i samym postępowaniu oraz wykonawcy, także kryteria wykluczenia oraz kryteria kwalifikacji. Wśród kryteriów wykluczenia znalazły się te związane z wyrokami za przestępstwa, płatnością podatków lub składek oraz pozostałe, przewidziane prawem unijnym lub krajowym. Natomiast jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji, wymieniono: kompetencje, sytuację ekonomiczną i finansową oraz zdolność techniczną i zawodową.

Obecnie projekt rozporządzenia Komisji w tym zakresie jest konsultowany w ramach Komitetu doradczego ds. zamówień publicznych. Zgłaszanie uwag do projektu jest możliwe do 16 stycznia br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło: UZP

Załączniki:
Pobierz (projekt.pdf)Projekt[ ]121 kB
Pobierz (zalacznik.pdf)Załącznik[ ]274 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.