Prawo

edroga139Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

ciezarowkaDo wejścia w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych pozostały niecałe trzy miesiące. 25 maja br. mija okres karencji, jaki UE wyznaczyła Polsce na przygotowanie się do nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Jakie wymogi będą musiały spełniać polskie firmy transportowe, które pobierają informacje o swoich pracownikach poprzez systemy telematyczne?

paper 1328856 960 720Jednym z głównych założeń projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest wyeliminowanie możliwości realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Tymczasem wydawanie tych decyzji ciągle wzbudza kontrowersje – ostatnio w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

policeW szeregach czterech służb podległych MSWiA jest ponad 21 tys. kobiet-funkcjonariuszek. Kobiety pełnią służbę m.in. jako pirotechnicy w Służbie Ochrony Państwa, piloci w Straży Granicznej, funkcjonariuszki Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, dowódcy zastępów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

sound 1781570 960 720Dyrektywa 2002/49/WE, odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, obowiązuje od połowy lipca 2002 roku. Przyniosła ona istotne zmiany metodyczne. – Te metody, jak i cała dyrektywa, były skierowane na działania z mapą akustyczną, później programem ochrony środowiska, raportem oddziaływania na środowisko – poinformował dr inż. Radosław Kucharski, kierownik Zakładu Akustyki Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska. – W tym celu w skali unijnej zostały one ujednolicone i w Polsce stały się czymś w rodzaju metod referencyjnych.

Obszary wszystkieRada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę krajobrazową dla Gdańska. Ma ona na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej, oczyszczenie jej z nielegalnych reklam, stworzenie spójnych wytycznych odnośnie umieszczania nośników reklamowych oraz ich ujednolicenia.