Prawo

na grunwaldzie straznicy miejscy interweniowali w zwiazku z zanieczyszczaniem jezdni przez samochody wyjezdzajace z placow budowypic110Na poznańskim Grunwaldzie strażnicy miejscy interweniowali w związku z zanieczyszczaniem jezdni przez samochody wyjeżdżające z placów budowy. Kary w postaci mandatów poskutkowały - ulice zostały posprzątane.

dym2Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przedłożony przez ministra środowiska.

book 933088 960 720W czerwcu w Świnoujściu planowane jest kolejne wyłożenie projektu uchwały krajobrazowej, zwanej też kodeksem reklamowym. Tym razem z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych z przedsiębiorcami, przedstawicielami branży reklamowej, architektami oraz zarządcami nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych. Takie uchwały ma już wiele miast w Polsce. Inne są w trakcie jej przygotowania.

fot. ZDMKInspektorzy Zarządu Dróg Miasta Krakowa rozpoczęli wzmożone kontrole wszelkiego rodzaju zajęć pasa drogowego. Pod lupą znalazły się ogródki gastronomiczne, roboty wymagające zajęcia pasa oraz reklamy – także te wyborcze.

bus 2069419 960 72014 maja sejmowa Komisja Infrastruktury zajęła się rządowym projektem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (tzw. ustawa PKS-owa). - Aktualny projekt ustawy PKS-owej w zdecydowanej większość spełnia oczekiwania pokładane w ustawie jako narzędziu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego – zauważa Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu.

edroga139Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Zaproponowano rozwiązania, które umożliwią wykorzystanie narzędzi informatycznych do odbiurokratyzowania obrotu olejem opałowym i uszczelnienia systemu obrotu tym paliwem.