Prawo

112 do wstepu11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. To numer, który powinniśmy wybierać tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska. Niestety przepis ten jest często łamany i to nie tylko u nas, ale w całej Europie.

krakowOd 6 lutego kierowcy, którzy wybrali i opłacili postój w droższej podstrefie płatnego parkowania w Krakowie, a samochód pozostawili w tańszej, nie muszą płacić opłaty dodatkowej. Miasto uznało racje mieszkańców i zmieniło interpretację przepisów uchwały parkingowej.

budowa 10Według badań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, autora projektu ustawy Pzp, usprawnienie przetargów może przynieść zamawiającym – instytucjom rządowym, samorządowym i szerzej: sektorowi publicznemu – 30 proc. oszczędności obecnych wydatków. Natomiast zdaniem BCC, koniecznie jest pilne usprawnienie przetargów i waloryzacja kontraktów realizowanych w ramach Prawa zamówień publicznych.

znak 50Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych przewiduje projekt ustawy wprowadzający rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wypadek zdjeciePrawie setka, bo aż 92 nieużytkowane pojazdy zostały usunięte z krakowskich ulic do końca stycznia, informuje Straż Miejska Miasta Krakowa. Podaje także, że w całym ubiegłym roku strażnicy doprowadzili do usunięcia aż 969 nieużywanych i zagrażających bezpieczeństwu wraków z terenu miasta.

gears 1445368 960 720Koniec 2019 roku zbiegł się z powołaniem nowej Komisji Europejskiej, która zapowiedziała energiczną realizację jednego z najbardziej ambitnych przedsięwzięć w historii Unii. Europejski Zielony Ład (Green Deal), wyznacza niezwykle trudne cele dla wielu różnych sektorów. Jak w nowej rzeczywistości odnajdzie się motoryzacja?