Prawo

Prowadzenie firmy działającej w branży transportowej to jednocześnie wielka szansa, ale zarazem możliwość wystąpienia sporych trudności. Wśród najczęściej spotykanych problemów, na które wskazują przedsiębiorcy, znajdują się opóźnienia: zarówno w kwestii dostaw, jak i płatności, a także nawarstwiające się awarie floty czy dynamicznie zmieniające się prawo, wymagające dostosowania się do nowych warunków. Choć na to ostatnie nic nie poradzimy, istnieje sposób, który pomoże rozwiązać pozostałe problemy, a zwłaszcza te związane z opóźnieniami w płatnościach.

Mimo szkoleń BHP i stosowaniu wielu zabezpieczeń, w firmach stosunkowo często zdarzają się mniej lub bardziej poważne wypadki. By jednak mówić o wypadku przy pracy, konieczne jest spełnienie kilku istotnych kryteriów. Ich wystąpienie otwiera drogę do wnioskowania o odszkodowanie. Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy? Gdzie szukać pomocy i jakie dokumenty przygotować?

Kolektor danych, zwany też terminalem mobilnym, to urządzenie, które coraz częściej jest stosowane przez pracowników terenowych - kierowców, kurierów i inkasentów.

Podatkiem od środków transportowych opodatkowani są właściciele samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep, a także ciągników. Jeżeli posiadasz pojazd tego typu, lub w najbliższej przyszłości planujesz jego zakup, będziesz zobowiązany do dopełnienia pewnych formalności: złożenia deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie, zachowania terminów i opłacania podatku od środków transportowych. Jak dopilnować wszystkich kwestii? O czym musisz pamiętać? Podpowiadamy!

A1Związek Powiatów Polskich w nawiązaniu do skierowania przez Radę Ministrów do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 388, Sejm IX kadencji) przedstawiło swoją opinię do przedmiotowego projektu. Z pełną treścią można zapoznać się na łamach portalu Edroga.pl.

swimmer 1678307 640Czasy kryzysów, takich jak trwająca pandemia, skłaniają decydentów, a często i opinię publiczną do myślenia w horyzoncie krótkoterminowym i w stanie moralnej paniki. Przejawia się to w wypowiedziach i postulatach formułowanych przez polityków oraz publicystów, takich jak rezygnacja z istotnych inwestycji, zwłaszcza z zakresu obronności (zakup F-35), infrastruktury (budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego) czy istotnych inwestycji drogowych i kolejowych. Instytut Staszica stoi na stanowisku, iż to właśnie inwestycje infrastrukturalne są tym elementem, który może w największym stopniu pobudzać gospodarkę w dobie kryzysu i spowolnienia oraz pomagać walczyć z bezrobociem. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją „teraz albo nigdy”. Wyczerpywanie się funduszy europejskich jako podstawowego źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w kolejnych perspektywach unijnych decyduje o tym, że jest to ostatni moment, kiedy możemy na trwałe zmienić naszą infrastrukturę przy wsparciu finansowania zewnętrznego.