Prawo

budowa 05Opóźnienia oraz utrudnienia związane z realizacją kontraktów infrastrukturalnych nie tylko wpływają na wzrost kosztów ponoszonych przez skarb państwa, stwarzają zagrożenie niewykorzystania całości środków z funduszy europejskich oraz wywołują niekorzystny efekt gospodarczy – mają też negatywne oddziaływanie społeczne.

Operatorka numeru 112 w CPRRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

P4080046Styczniowe kontrole prowadzone przez strażników miejskich w strefach płatnego parkowania w Krakowie pokazują, że próby unikania opłat za postój przez kierujących są nadal na porządku dziennym.

112 do wstepu11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. To numer, który powinniśmy wybierać tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska. Niestety przepis ten jest często łamany i to nie tylko u nas, ale w całej Europie.

krakowOd 6 lutego kierowcy, którzy wybrali i opłacili postój w droższej podstrefie płatnego parkowania w Krakowie, a samochód pozostawili w tańszej, nie muszą płacić opłaty dodatkowej. Miasto uznało racje mieszkańców i zmieniło interpretację przepisów uchwały parkingowej.

budowa 10Według badań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, autora projektu ustawy Pzp, usprawnienie przetargów może przynieść zamawiającym – instytucjom rządowym, samorządowym i szerzej: sektorowi publicznemu – 30 proc. oszczędności obecnych wydatków. Natomiast zdaniem BCC, koniecznie jest pilne usprawnienie przetargów i waloryzacja kontraktów realizowanych w ramach Prawa zamówień publicznych.