Prawo

penRealizacja inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem technologii BIM wymaga bardzo dobrego połączenia trzech aspektów: wiedzy technicznej projektantów i wykonawców, narzędzi informatycznych oraz dobrze skonstruowanych przepisów i umów. O ile z dwoma pierwszymi nie powinno być większych problemów, to kwestia dobrego prawa pozostaje zdecydowanie z tyłu.

hammer 719066 960 720Sąd Unii Europejskiej stanął po stronie Polski w jej sporze ze spółką Autostrada Wielkopolski (AWSA) o nienależną pomoc publiczną. Podłożem sądowej batalii była rekompensata dla koncesjonariusza z tytułu utraconego przychodu z opłat za przejazd ciężarówek autostradą A2 Nowy Tomyśl – Konin. Wykryty przez kontrolerów NIK niewłaściwy mechanizm rozliczania dopiero po dekadzie zamienia się w realne korzyści finansowe dla Skarbu Państwa.

kalkulacjaOd 1 listopada 2019 roku mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane).

technology 785742 640W 2019 roku weszła w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Nie tylko wdroży ona dyrektywę unijną, ale przede wszystkim doprowadzi do podłączenia polskiego sektora do europejskiego systemu prowadzonego na platformie OpenPEPPOL. Należy zauważyć, że sama elektronizacja fakturowania stanowi odrębny proces od elektronizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego.

edroga585Sejm i Senat przyjęły opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Następnie projekt trafi do podpisu Prezydenta. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 21 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

kompW postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej został przesunięty z 1 stycznia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.