Prawo

Operatorka numeru 112 w CPRRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

P4080046Styczniowe kontrole prowadzone przez strażników miejskich w strefach płatnego parkowania w Krakowie pokazują, że próby unikania opłat za postój przez kierujących są nadal na porządku dziennym.

112 do wstepu11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. To numer, który powinniśmy wybierać tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska. Niestety przepis ten jest często łamany i to nie tylko u nas, ale w całej Europie.

krakowOd 6 lutego kierowcy, którzy wybrali i opłacili postój w droższej podstrefie płatnego parkowania w Krakowie, a samochód pozostawili w tańszej, nie muszą płacić opłaty dodatkowej. Miasto uznało racje mieszkańców i zmieniło interpretację przepisów uchwały parkingowej.

budowa 10Według badań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, autora projektu ustawy Pzp, usprawnienie przetargów może przynieść zamawiającym – instytucjom rządowym, samorządowym i szerzej: sektorowi publicznemu – 30 proc. oszczędności obecnych wydatków. Natomiast zdaniem BCC, koniecznie jest pilne usprawnienie przetargów i waloryzacja kontraktów realizowanych w ramach Prawa zamówień publicznych.

znak 50Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych przewiduje projekt ustawy wprowadzający rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.