Prawo

scienceW ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w każdej dziedzinie doszło do ogromnych zmian. Drogownictwo nie jest wyjątkiem. Tu również innowacje odgrywają ogromną rolę, pozwalając budować taniej lub szybciej, ale przede wszystkim infrastrukturę trwałą i dobrej jakości. Jednak wprowadzanie nowości technologicznych lub materiałowych jest obarczone dużym ryzykiem, o którym mówił dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o., podczas IV Krakowskich Dni Nawierzchni.

graphMikro, mali i średni przedsiębiorcy obawiali się minionego kwartału, ale ostatecznie zamknięte trzy miesiące w swoim biznesie podsumowują dobrze. Równie pozytywne nastawienie mają wobec sytuacji krajowej gospodarki, a także wobec przyszłości swojego biznesu na kolejne tygodnie kończącego się roku – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od ponad 8 lat, co kwartał bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.

edroga966Na rynku ropy naftowej oczekiwany jest dalszy stabilny wzrost cen. Trend ten trwa od stycznia 2016 roku przy dosyć niskiej zmienności cen na rynkach światowych. Utrzymaniu tej sytuacji będą sprzyjały czynniki zarówno popytowe, jak i podażowe.

edroga13930 listopada br. wystartuje Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Znajdzie się w nim wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Takie rejestry działają już w innych krajach Unii Europejskiej i tworzą centralną, ogólnoeuropejską bazę, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie z branży transportowej nieuczciwych przewoźników.

niepelnosprawni 3Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało dokument „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”. Opracowanie ma formę poradnika/wytycznych dla architektów i inżynierów budownictwa w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

biznesKonstytucja Biznesu to ważna regulacja, nad którą Ministerstwo Rozwoju długo pracowało we współpracy z przedsiębiorcami. Wiele jej zapisów było uzgadnianych w ramach konsultacji społecznych. Zrezygnowano jednak z pewnych rozwiązań, które jeszcze bardziej pomogłyby przedsiębiorcom, zwłaszcza w konfrontacji z administracją niepodlegającą resortowi rozwoju czy urzędnikami państwowymi. Najważniejsze będą regulacje szczegółowe, w których nadal mogą być zapisy wprowadzające negatywne rozwiązania dla przedsiębiorców i swobody prowadzenia przez nich działalności.