Prawo

euroObecnie z unijnym dofinansowaniem jest realizowanych prawie 58,5 tys. inwestycji o wartości blisko 448 mld zł. Udział funduszy europejskich wynosi ponad 83 proc. Rok 2019 zakończył się z ponad 80-proc. wykorzystaniem puli środków dostępnych w obecnej perspektywie finansowej UE i Polska jest pod tym względem w czołówce państw członkowskich.

edroga138- Odpowiedzialność za zły stan techniczny pojazdów przyjeżdżających do Polski ponoszą również kraje wspólnotowe, utrudniające dostęp do informacji obcokrajowcom - mówi Piotr Korab ekspert autobaza.pl. Od pierwszych dni stycznia z różnych miejsc Polski dobiegają informacje o wykryciu korekty licznika podczas kontroli drogowej prowadzonej przez policję. Ujawnione dotąd korekty liczyły od 2 tys. do nawet 400 tys. km.

edroga16614 stycznia Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który dostosowuje przepisy krajowe do prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych. Nowelizacja przewiduje, że polski rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty dla przewoźników kolejowych z innych państw Unii Europejskiej, dzięki czemu stanie się bardziej konkurencyjny.

edroga181Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju.

park 6092 960 720Wojewoda świętokrzyski zakwestionował decyzję starachowickich radnych o ustaleniu opłaty za parkowanie w sobotę, bo nie jest ona dniem roboczym. Jednak eksperci twierdzą, że samorząd ma prawo żądać opłat parkingowych w weekend, jeśli nie użyje sformułowania, że to dni robocze.

budowa 05Ostatnie miesiące na rynku budowlanym to stopniowe wyhamowanie inwestycji. Osłabienie popytu przyniosło oczekiwaną stabilizację cen i wpłynęło pozytywnie na rentowność realizowanych kontraktów. Wyniki finansowe sektora poprawiają się. Zaległości sektora rosną wolniej niż przed rokiem i w całej gospodarce.