Prawo

Stworzenie specjalnego formularza ułatwiającego zgłoszenie podejrzenia naruszenia prawa, wydłużenie przedawnienia w sprawach zakazanych porozumień z roku do pięciu lat – to przykłady zmian, które ułatwią wykrywanie zmów przetargowych – uważają eksperci Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Kierowców w całej Unii Europejskiej nie ominą sankcje prawne za łamanie przepisów ruchu drogowego, nawet poza granicami własnego kraju. Prawo drogowe ma zastosowanie do wszystkich kierowców, bez względu na kraj, w którym zarejestrowany jest ich pojazd – powiedział Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC).

Posłowie zadecydowali o zmianie dotychczas obowiązującego mechanizmu przejmowania przez gminy odcinków dróg krajowych, zastępowanych wybudowanymi nowymi ciągami obwodnic.  W ubiegłym tygodniu (13 września br.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych. Wprowadzany nowelą nowy mechanizm z założenia ma umożliwić samorządom racjonalniejsze i funkcjonalniejsze uporządkowanie sieci drogowych. Ustawa została skierowana do Senatu.

Projekty organizacji ruchu są wykonywane zarówno dla stanów stałych (docelowych), jak i dla tymczasowych. W jednym, jak i w drugim przypadku mogą być opracowane dla rozwiązań nienaruszających istniejącą infrastrukturę drogową  (bez stałych zmian w geometrii układu drogowego), albo dla przedsięwzięć związanych z przebudową, rozbudową lub budową drogi. Projekty czasowej organizacji ruchu w wielu przypadkach wymagają zastosowania przejściowych zmian w geometrii drogi.

Organizacja ruchu należy do podstawowych zadań organów zarządzających ruchem na drogach. Polega ona na wdrażaniu rozwiązań technicznych, mających na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego przemieszczania się po drogach wszelkiego rodzaju pojazdów i pieszych. Do rozwiązań najczęściej stosowanych w organizacji ruchu należą: formy geometryczne dróg, oznakowanie pionowe i poziome, sygnalizacje świetlne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Najważniejszym z nich, o czym często zapomina się i od czego należałoby rozpoczynać każdą zmianę, jest geometria drogi.  Osiągnięcie zamierzonego celu (zapewnienie bezpiecznego i efektywnego przemieszczania się)  nie jest możliwe bez prawidłowego jej ukształtowania.

System zamówień publicznych jest sprzeczny wewnętrznie. Wytyczne kontrolne oraz ustawa o dyscyplinie finansów publicznych nakazują zamawiającemu konieczność wyboru najtańszej oferty. Jednocześnie organy kontrolne, narzucające rygor finansowy w zakresie dysponowania funduszami publicznymi, kwestionują dyktat najniższej ceny jasno wskazując na nieefektywność tego kryterium - uważa Konfederacja Lewiatan.