Prawo

edroga948Surowsze kary dla nietrzeźwych kierowców, mające zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, to jedna z propozycji zmian w prawie, którymi zajęli się posłowie 4 lutego, podczas 86. posiedzenia Sejmu.

IMG 5303Ostatnio surową zimę widziano na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Jej śniegowe konsekwencje poniósł nawet John Kerry - amerykański sekretarz stanu. Otrzymał on mandat za nieuprzątnięty chodnik przed jego domem w Bostonie. O niedopełnieniu obowiązku usunięcia zasp przez domem tego najwyższej rangi urzędnika doniósł obywatel miasta. Biuro prasowe Johna Kerry`ego zapewniło, że mandat zostanie zapłacony jak najszybciej.

edroga584Organizacje skupiające m.in. drogowców i przewoźników mają przedstawić swoje stanowiska i zgłosić ewentualne uwagi do projektu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.

edroga113W czwartek (15 stycznia) posłowie przyjęli nowelizację ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany.

Od 18 stycznia będą obowiązywały kary dla osób fizycznych czy zarządzających przedsiębiorstwem za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Przedsiębiorcy, którzy przed tym terminem dobrowolnie ujawnią swój udział w zmowie cenowej czy innym porozumieniu, mogą liczyć na niższe kary.

Do połowy stycznia br. potrwają konsultacje nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton.