Prawo

Od tygodnia obowiązują zmienione przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd drogami krajowymi. Ich wysokość została obniżona o połowę (z 3 tys. zł i 1,5 tys. zł na 1,5 tys. i 750 zł). Zgodnie z ustawą, w ciągu doby może zostać nałożona tylko jedna kara.

7 stycznia Waldemar Sługocki objął funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zastąpił na tym stanowisku Adama Zdziebłę.

Do 23 stycznia br. do Ministerstwa Środowiska można przesyłać uwagi do projektu ustawy Prawo wodne. Zmiany dotyczą głównie uporządkowania kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenia zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, zlewniowa polityka wodna i uproszczenie finansowania.

Rada i Parlament Europejski zawarły w grudniu ubiegłego roku kompromis w sprawie transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych. Dotyczy on ponownego podjęcia prac nad  uregulowaniem tej kwestii.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy katalog odpadów. Od początku tego roku obowiązują również nowe zasady i nowe wzory do prowadzenia ewidencji odpadów.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, a pełnej dokumentacji potwierdzającej spełnianie tych warunków zamawiający będzie żądał jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, informuje Urząd Zamówień Publicznych.

Załączniki:
Pobierz (projekt.pdf)Projekt[ ]121 kB
Pobierz (zalacznik.pdf)Załącznik[ ]274 kB