Prawo

Biały certyfikat, czyli premia za modernizację oświetleniaCelem obowiązującej od sierpnia br. ustawy o efektywności energetycznej jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promowanie innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Jej głównym założeniem, przygotowanym przez Ministra Gospodarki, jest wprowadzenie systemu tzw. białych certyfikatów. O  tym, czym są białe certyfikaty i na czym polega system premiowania oraz jak przystąpić do przetargu,  rozmawiamy z Narcyzą Barczak-Araszkiewicz - Dyrektor Generalną Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”.

Musi być więcej środków na utrzymanie drógPoza budową nowych odcinków dróg, konieczne jest przeznaczenie znacznie większych niż dotąd środków na utrzymanie już istniejących, którym grozi dalsze pogarszanie stanu technicznego – to główny wniosek wynikający z V Forum Polskiego Kongresu Drogowego „Zarządzanie drogami – nowe wyzwania” (14-15 listopada, Warszawa).

OIGD za skuteczniejszą weryfikacją oferentów i ofertZdaniem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w znaczący sposób może poprawić funkcjonowanie sytemu zamówień publicznych skuteczna eliminacja firm niespełniających warunków stawianych przez zamawiających w zakresie: sytuacji ekonomiczno-finansowej, doświadczenia, dysponowania rzeczywistymi i faktycznymi siłami wykonawczymi niezbędnymi do wykonania określonego przedmiotu zamówienia, wprowadzenie zakazu tzw. „pożyczania” wymaganych przez zamawiającego doświadczenia, referencji.

XXIII Konwent  Dyrektorów ZDWKonwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich przeprowadzili analizę sytuacji w drogownictwie w poszczególnych województwach. Przede wszystkim uwagę zwrócono na aspekty prawne i finansowe realizacji zadań inwestycyjnych. Dyrektorzy między innymi podkreślają brak systemowego rozwiązania dotyczącego finansowania dróg publicznych ze środków budżetu państwa, zwłaszcza w zakresie bieżącego ich utrzymania.

Postulaty miejskich drogowcówUczestnicy XVIII Zjazdu Drogowców Miejskich w Grudziądzu (7-9 września 2011 r.) doceniają wielki wysiłek zarządców i zarządów dróg samorządowych, jak również rozmach prowadzonych przez nich programów inwestycyjnych i remontowych na sieci tych dróg. Jednocześnie z ubolewaniem stwierdzają, że pomimo wielu pozytywnych zmian w dalszym ciągu szereg postulatów środowiska nie doczekało się jeszcze realizacji.

OIGD o systemie zamówień publicznychOstatni projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych można określić jako „neutralny”, to znaczy ani nie pogorszy ani też nie polepszy obowiązującego aktualnie prawa. System zamówień publicznych może również dobrze funkcjonować, gdy stosowane będzie obecne prawo w tym zakresie. Problem tkwi bardziej w sprawach mentalnych, przyjętych złych zwyczajach oraz asekuracji zamawiających w podejmowaniu decyzji, które mogą być źle oceniane przez służby kontrolne naszego państwa (problem najniższej ceny). Taką opinię drogowców przedstawiła Krystyna Łazarz – prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, podczas debaty poświęconej funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, która odbyła się 18 lipca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.