halasEuropejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC) informuje, że Polska jest siódmym z kolei krajem europejskim, wdrażającym nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym obok Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii i Szwecji. W tych krajach podobne programy reedukacyjne z użyciem blokad alkoholowych wspierane są również przez sądy.

Nowe przepisy obowiązują od 18 maja tego roku. W kodeksie karnym wykonawczym dodano art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd jeżeli postawa, warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Violetta Bulc, unijna komisarz ds. transportu, na spotkaniu w Parlamencie Europejskim z początkiem czerwca podkreśliła, że UE musi kontynuować działania na rzecz rozwiązania problemu jazdy pod wpływem alkoholu.

ETSC popiera także pomysł standardowego wyposażenia samochodów ciężarowych i autobusów w blokady alkoholowe. UE przygląda się obecnie rozwiązaniom, które technologie należy uwzględnić w nowych pojazdach.

Źródło: ETSC, KRBRD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.