park 6092 960 720Wojewoda świętokrzyski zakwestionował decyzję starachowickich radnych o ustaleniu opłaty za parkowanie w sobotę, bo nie jest ona dniem roboczym. Jednak eksperci twierdzą, że samorząd ma prawo żądać opłat parkingowych w weekend, jeśli nie użyje sformułowania, że to dni robocze.

 

Według wojewody określenie „dni robocze” nie może być utożsamiane z ogólnym pojęciem dnia, bo pozbawione sensu byłoby wprowadzenie zawężonej kategorii „dnia roboczego” w tym przepisie. Organ nadzoru powołał się też na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym upoważnienie do ustanowienia przepisów zezwalających na pobieranie opłat za parkowanie w określone dni robocze nie stanowi zaś dostatecznego upoważnienia do ustanowienia przepisów zezwalających na pobieranie tych opłat w soboty.

Według dr. Artura Kokoszkiewicza, radcy prawnego, wykładowcy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, samorządy jak najbardziej mają prawo ustalać i pobierać opłaty za parkowanie w soboty, ale także np. w niedziele, bo stanowi tak wprost ustawa. Natomiast zbędnie i nieprawidłowo nazwano sobotę „dniem roboczym”, co doprowadziło do reakcji organu nadzoru.

Jak podaje Prawo.pl, o dalszym losie rozstrzygnięcia nadzorczego może zdecydować Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, prawo wniesienia skargi przysługuje za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Niewiele miast pobierało opłaty za parkowanie w soboty, m.in. Augustów, Sopot czy Bytów. Obecnie w Krakowie obszar płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-20:00.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.