Operatorka numeru 112 w CPRRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

Zmieni się struktura organizacyjna centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Centra obsługują całodobowo zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 i 997.

Aby zatrzymać najlepszych pracowników CPR, umożliwiony zostanie im rozwój zawodowy i awans.
Wprowadzona zostanie gradacja stanowisk. Będą to stanowiska: operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora, koordynatora – trenera. Gradacja stanowisk planowana jest na ostatni kwartał 2020 r.

Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.
Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych.
Powstanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównym zadaniem będzie:
- utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR,
- nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
- opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników,
- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,
- upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego zacznie funkcjonować po 6 miesiącach od wejścia w życie ustawy. W Polsce w 17 CPR pracuje ok. 1,2 tys. operatorów numerów alarmowych.
W 2019 r. w centrach zarejestrowano ponad 22 mln zgłoszeń. Oznacza to, że każdego dnia do CPR w Polsce trafiało około 60 tys. zgłoszeń. W 2019 r. CPR przekazały Policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznymi podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń zgłoszonych do centrów powiadamiania ratunkowego. Średni czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi ok. 11 sekund.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.