edroga168Środowisko przedsiębiorców wystąpiło z apelem do premiera Morawieckiego, a także ministra Kowalczyka o przyspieszenie prac nad projektem ustawy Konstytucja Biznesu. To długo oczekiwany akt, ze względu na złe doświadczenia spowodowane dotychczasową formą współpracy z administracją publiczną. Przyjęcie przez Sejm Konstytucji Biznesu ma poprawić relacje i funkcjonowanie przedsiębiorców. Stabilne otoczenie prawne i poprawa praktycznego stosowania przepisów jest istotnym elementem dla zwiększenia inwestycji, zwłaszcza wśród mikro- i małych przedsiębiorców.

– Oczekujemy, że dokument będzie na nowo definiować współpracę biznesu i administracji – powiedział serwisowi eNewsroom Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji – Przejawia się ona w różnych aspektach – od długości załatwiania spraw w urzędzie, kontrolach, ale i samym podejściu administracji do firm i przedsiębiorców. Pewien katalog podstawowych zasad, który obecnie obowiązuje w różnych aktach prawnych, jak zasada wolności gospodarczej w Konstytucji, jest często nadwyrężany albo w ogóle niestosowany. Widać dzisiaj, jak niespójne prawo i załatwianie spraw w administracji publicznej powstrzymuje ich przed inwestowaniem. W przekonaniu całego środowiska przyjęcie wspomnianej ustawy, która w pewnym stopniu poprawi relacje administracji i biznesu, na nowo unormuje zasady pewności i interpretacji prawa oraz poprawi jakość obsługi w urzędach – przyczyni się do wzrostu polskiej przedsiębiorczości. Duże firmy w zakresie nadmiernej regulacji prawnej mogą sobie poradzić, ale miko- i małe przedsiębiorstwa są zdane na siebie. Projekt ustawy powinien wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Przedsiębiorcy oczekują szybkiego procesu legislacyjnego w Sejmie i wprowadzenia omawianych przepisów. Praktyka działania i interpretacji urzędów jest bardzo różna, nie zawsze odbywa się w prawidłowy sposób. Mamy nadzieję, że Konstytucja Biznesu stanie się pewnym gwarantem dla podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i prawidłowych relacji z biznesem – dodał Pączka.

Źródło: enewsroom.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.