hammer 719066 960 72021 marca Krajowa Izba Odwoławcza ostatecznie potwierdziła zasadność działań Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w zakresie odrzucenia oferty konsorcjum: WIM System Sp. z o.o. i Arkus&Romet Group Sp. z o.o. Odrzucone konsorcjum może zaskarżyć wyrok KIO do sądu.

 

Nie wstrzymuje to jednak możliwości przejścia do następnego etapu przetargu i dokonania wyboru oferty spośród pozostałych dwóch wykonawców. Komisja przetargowa w tej sprawie zbierze się jak najszybciej.

Przetarg na Toruński Rower Miejski został ogłoszony w grudniu 2017 r. Pod koniec stycznia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Do przetargu przystąpiły trzy firmy.

Od tamtego czasu sprawa Toruńskiego Roweru Miejskiego była trzykrotnie rozpatrywana przez KIO, w tym raz trafiła do Sądu Okręgowego w Toruniu. Ponadto, w czasie trwającego przetargu, MZD złożyło także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez konsorcjum. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Toruniu.

- Czwartkowy wyrok KIO daje szanse na to, że jeszcze w tym roku pojedziemy rowerem miejskim. W tej chwili, w grze jest dwóch oferentów, tj. BIKEU Sp. z o.o. i Nextbike Polska S.A. To spośród nich komisja będzie dokonywała wyboru operatora Toruńskiego Roweru Miejskiego - mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. Na tym etapie, wykonawcom również służy odwołanie do KIO w terminie 10 dni od podjęcia decyzji o wyborze oferty. - Jeśli odwołania nie wpłyną, to zwycięska firma będzie miała 75 od podpisania umowy na uruchomienie systemu, co przy sprzyjających okolicznościach pozwoli korzystać z rowerów jeszcze w wakacje - dodaje Wiewiórski.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.