parkometrW środę, 17 lipca, Rada Miasta Krakowa zdecyduje o nowych stawkach w Strefie Płatnego Parkowania.

 

We wprowadzonej w poniedziałek, 15 lipca autopoprawce Prezydenta Miasta Krakowa do projektu uchwały w sprawie „ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat” zaproponowano następujące stawki za parkowanie:

- w podstrefach A – 6 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania,
- w podstrefach B – 5 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania,
- w podstrefach C – 4 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania.

Opłaty byłyby pobierane codziennie w godz. 10.00-20.00, z wyjątkiem świąt: niedzieli i poniedziałku wielkanocnego, 1 listopada oraz 24-26 grudnia.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.