edroga138Wraz z nowym rokiem zaczną obowiązywać przepisy krajowe zgodnie, z którymi właścicielom pojazdów, którzy w ciągu 30 dni od zakupu pojazdu nie dopełnią obowiązku rejestracji, będzie grozić kara w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

 

Kary dotyczą umów zawartych po 1 grudnia 2019 r. Niezbędnych formalności związanych z rejestracją pojazdów można dopełnić w Zespołach Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów i Milskiego.

Ustalonych przez ustawodawcę kar powinni spodziewać się wszyscy, którzy nie dopełnią, w terminie 30 dni od kupna, sprzedaży lub sprowadzenia pojazdu, obowiązku zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej. Kary nie ominą też wszystkich tych, którzy nie zawiadomią o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020, ale kary będą dotyczyły umów zawartych po 1 grudnia 2019 r.

Źróło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.