Spis treści

Jeżeli dobrze przyjrzymy się torom jazdy na brytyjskich rondach małych i mini (rys. 12), zauważymy, że poszczególne pojazdy zajmują więcej niż jeden pas ruchu, nie próbując wjeżdżać na rondo równocześnie z w wszystkich pasów tego samego wlotu. Na tych rondach stosuje się bardzo wąskie pasy ruchu na wlocie, natomiast na tarczy ronda nie wyznacza się pasów ruchu.

Rys. 12. Tor jazdy w relacji na wprost i istotne parametry dla małego ronda brytyjskiego

Jeszcze odważniej powinniśmy traktować przejazdy przez skrzyżowania zwykłe z wysepkami na środku (fot.1). Przecież cel podstawowy, dla którego wysepka została wykonana na tym skrzyżowaniu, został osiągnięty. Samochód wyhamował przed skrzyżowaniem i przejeżdża przez nie bardzo ostrożnie oraz wolno. Czy koniecznie musimy na takim skrzyżowaniu stosować znaki C-12 „ruch okrężny” i nakazywać objeżdżanie wysepki? Czy celowe i świadome łamanie nakazu jazdy dookoła wysepki przez pojazdy duże, ale nie będące tramwajem, nie demoralizuje uczestników ruchu drogowego w znacznie większym stopniu?

Fot. Czy taki przejazd ostrożny i z niewielką prędkością, koniecznie musi być zakazany?

Zygmunt Użdalewicz
SIGMA – SYSTEM
członek honorowy Stowarzyszenia KLIR
rzeczoznawca SITK w zakresie:
(8.2) inżynieria ruchu drogowego i
(14.2) bezpieczeństwo ruchu drogowego

Analizy organizacji ruchu na rozwiązaniach drogowych z wyspą centralną zostały podjęte z inspiracji i przy współudziale członków Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu. Wielokrotnie były dyskutowane podczas seminariów szkoleniowych KLIR. Znalazło to odzwierciedlenie w publikacji „Nowy poradnik organizatora ruchu drogowego” (Bezpieczne drogi, nr 5/2007). Obecnie zagadnienie organizacji ruchu na rozwiązaniach z wyspą centralną są częścią programów w szkoleniach prowadzonych przez Marka Wierzchowskiego i Zygmunta Użdalewicza. Zgromadzone przez nich doświadczenia i wnioski były prezentowane podczas konferencji „Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje” (Kraków, 26-27 kwietnia 2010 r.).

Spis literatury jest w części III, publikowanej 15 lipca 2010 r.

Komentarze  
MrErdek1
+2 #1 MrErdek1 2014-06-18 01:20
W tej części artykułu zajmę się omówieniem wątku tzw. "mini-rond", pozostawiając propozycję podziału rond bez komentarza. Wymyślone w Wielkiej Brytanii "mini ronda", które rondami nie są, podobnie jak "prawdziwe" ronda nie mają okrężnej organizacji ruchu (we Francji i Szwajcarii także). Znak D,3 "nakazany ruch okrężny" w GB nosi nazwę "mini - rondo". Pierwszeństwo ma ten pojazd, który jako pierwszy przekroczy (zderzakiem lub kołem) linię graniczna skrzyżowania. W Polsce na "mini-rondach" obowiązuje "okrężna organizacja ruchu". Oczywistym jest, że gdy na wlotach nie ustawimy znaków nakazu C-12, to takie skrzyżowanie nie będzie "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" lecz zwykłym skrzyżowaniem z wyspą o "klasycznej kierunkowej organizacji ruchu". Zarówno przy jednym i drugim rozwiązaniu krótkie pojazdy maja obowiązek objeżdżać wyspę , natomiast długie (samochody ciężarowe i autobusy) mogą przez nią przejeżdżać, gdyż dla nich wyspa jest przejezdną, na identycznej zasadzie jak pierścienie na małych i średnich rondach. Twierdzenie, że kierowcy tych długich pojazdów świadomie łamią przepisy, świadczy o ignorancji i arogancji autora.
Cytować | Zgłoś administratorowi
MrMirek1
0 #2 MrMirek1 2014-07-16 10:22
Witam,
Moja uwaga do rysunku nr 12: myślę, że błędnie narysowany jest tor jazdy na wprost. Zamiast trzymać się prawej strony tj. odległości 1m od "trójkątnej" wysepki dla pieszych autor przeniósł tor do 1m od wyspy środkowej.
Przecież są tam dwa pasy ruchu i w obecnej sytuacji pojazd jadący po torze najeżdżał by na pojazd jadący lewym pasem tj przy wyspie środkowej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.