graphMikro, mali i średni przedsiębiorcy obawiali się minionego kwartału, ale ostatecznie zamknięte trzy miesiące w swoim biznesie podsumowują dobrze. Równie pozytywne nastawienie mają wobec sytuacji krajowej gospodarki, a także wobec przyszłości swojego biznesu na kolejne tygodnie kończącego się roku – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od ponad 8 lat, co kwartał bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.

 

Wskaźnik nastrojów KERNA wzrósł o blisko 8 pkt. proc. w relacji kwartał do kwartału i wyniósł 54,87 na minusie. Wpływ na uzyskany wynik ma duży wzrost liczby przedsiębiorców, którzy postrzegają zmiany w gospodarce pozytywnie. Jeszcze na początku roku tylko niespełna 8,6 proc. badanych przedsiębiorców proszonych o podsumowanie sytuacji ekonomicznej Polski wyrażało pozytywne opinie dla kierunku zmian krajowej gospodarki. Sceptycy stanowili aż 43 proc. grupę. Tymczasem w październiku notujemy aż 23 proc. ocen pozytywnych, co oznacza, że w ciągu dziesięciu miesięcy niemal potroiła się rzesza przedsiębiorców postrzegających dobrze wprowadzane zmiany w gospodarce.

- Warto zauważyć, że w odróżnieniu od częstego w dotychczasowych pomiarach rozdźwięku pomiędzy oceną sytuacji kraju a oceną sytuacji firmy w obecnych odczytach widoczna jest coraz większa spójność uzyskiwanych ocen. Oznacza ona, że w ślad za tym jak przybywa opinii pozytywnych na temat sytuacji w firmie, tak też notujemy więcej badanych wskazujących na dobry kierunek dla gospodarki – mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

Z badania Keralla Research wynika, że ostatni kwartał zapowiada też utrzymanie skłonności przedsiębiorców sektora MŚP do inwestowania na poziomie z poprzedniego kwartału. Index ZAIR wynosi 62,94 na minusie. Natomiast więcej przedsiębiorstw w relacji do minionego kwartału planuje zwiększyć zatrudnienie. A firmy, które zamierzają wydatkować w czwartym kwartale na środki trwałe, kupować będą głównie nowe maszyny (60,4 proc.). Dodatkowo utrzymuje się skłonność do inwestycji w służbowe samochody (36,2 proc.) i oprogramowanie (20,8 proc.). Inwestycje planują głównie eksporterzy, producenci oraz średnie firmy (50-249). Spadek odnotowano tylko w subindeksie dotyczącym wydatkowania na platformy do sprzedaży w Internecie i co ciekawe nakłady na podnoszenie kwalifikacji pracowników. O problemach z pozyskaniem nowych pracowników informują badani z każdej badanej branży.

Źródło: Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.