books 942602 960 7207 listopada 2016 r. w Katowicach odbyło się drugie z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Są one elementem pogłębionych konsultacji publicznych. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 24 października w Krakowie. Kolejne spotkania zaplanowano m.in. we Wrocławiu - 8 listopada, Rzeszowie - 14 listopada i Lublinie - 15 listopada. Cykl konferencji podsumuje spotkanie w Warszawie, które odbędzie się 16 grudnia 2016 r.

- Kodeks urbanistyczno-budowlany, którego projekt opracował resort infrastruktury i budownictwa, usystematyzuje proces inwestycyjny. Kodeks wprowadza sześć kategorii inwestycji i jedną zintegrowaną zgodę inwestycyjną. Kodeks eliminuje inwestorski tor przeszkód – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Projekt kodeksu zawiera regulacje dziś ujęte m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie prawo budowlane, ustawie o gospodarce nieruchomościami i wszystkich specustawach dotyczących realizacji inwestycji drogowych, kolejowych czy sieciowych.

Udział w spotkaniu wzięło kilkaset osób zainteresowanych projektem. Tomasz Żuchowski przedstawił szczegółowe założenia projektu kodeksu. Odpowiadał także na pytania zainteresowanych o sprawy planowania przestrzennego i części inwestycyjnej kodeksu. Pytania dotyczyły m.in. szczegółów funkcjonowania milczącej zgody inwestycyjnej, opłaty infrastrukturalnej oraz nowych regulacji w zakresie opracowań projektowych. Zgłaszano również kwestie nieuregulowane w projekcie, a dotyczące szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.

Prezentacja projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Kilka dni wcześniej, 3 listopada, Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała do ministra infrastruktury swoje uwagi do projektu. Izba uznała, że choć projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego zasługuje na poparcie jako próba uregulowania prawie całej problematyki przestrzenno-budowlanej w jednym akcie prawnym, to dokument nie spełnia jeszcze wszystkich oczekiwań.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.