edroga043Trwają prace nad projektem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Projekt rozporządzenia przewiduje, że 30 czerwca br. do systemu viaTOLL przyłączonych zostanie 251 km dróg krajowych, w tym około 35 km autostrad oraz około 216 km dróg ekspresowych.

Projekt rozporządzenia trafił obecnie do uzgodnień publicznych.

Projektowane rozporządzenie przewiduje piąte rozszerzenie sieci dróg krajowych, na których pobierana jest opłata elektroniczna. Zostanie ono wdrożone 30 czerwca 2015 roku i obejmie łącznie około 251 km dróg krajowych, w tym:
- autostradę A4 węzeł Tarnów Północ - węzeł Dębica Wschód (ok. 35 km),
- drogę ekspresową S3 węzeł Gorzów Wielkopolski Południe - węzeł Skwierzyna Południe (ok. 27 km),
- drogę ekspresową S5 węzeł Rydzyna - węzeł Korzeńsko (ok. 27 km),
- drogę eksresową S8 węzeł Wieluń - węzeł Łask (ok. 74 km),
- drogę ekspresową S8 Jeżewo - Choroszcz (ok. 19 km),
- drogę ekspresową S11 węzeł Poznań Północ - węzeł Poznań Tarnowo Podgórne (ok. 13 km),
- drogę ekspresową S12 węzeł Jastków - Kalinówka (ok. 33 km),
- drogę ekspresową S61 węzeł Raczki - węzeł Suwałki Południe (ok. 12 km),
- drogę ekspresową S69 węzeł Bielsko-Biała Komorowice - węzeł Bielsko-Biała Mikuszowice (ok. 11 km).

W wyniku wejścia w życie projektowanego rozporządzenia łączna długość sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat wyniesie około 3162 km, w tym około 1073 km autostrad, około 1277 km dróg ekspresowych i około 812 km dróg krajowych innych klas.

***

Podstawowa sieć dróg krajowych (ok. 1565 km), uwzględnionych w elektronicznym systemie poboru opłat, określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku. Zakres systemu opłat o dodatkowe odcinki, o łącznej długości około 325 km, został rozszerzony rozporządzeniem z 11 czerwca 2012 roku. Kolejne odcinki uwzględniono w rozporządzeniu z 18 grudnia 2012 roku, które objęło łącznie około 300 km dróg. Trzecie, wdrożone w dwóch etapach (31 października i 1 grudnia 2013 roku) na podstawie rozporządzenia z 25 października 2013 roku, objęło łącznie prawie 465 km dróg. Ostatnie rozszerzenie systemu miało miejsce 1 września i 1 października 2014 roku i objęło prawie 265 km dróg.

Źródło: RCL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.