budowa 01Czterej wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu na budowę drogi ekspresowej S2, czyli Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa, odwołali się od decyzji GDDKiA do Krajowej Izby Odwoławczej. Zdaniem skarżących, GDDKiA wybrała ofertę, która zawiera rażąco niską cenę.

Wykonawcy, którzy złożyli odwołania, to konsorcja, których liderami są PORR (POLSKA) S.A., IDS-BUD S.A., SALINI POLSKA sp. z o.o. oraz Impresa Pizzarotti. Odwołujące firmy podkreślają, że cena zawarta w ofercie zwycięzcy (1,2 mld zł) stanowi 55,38% szacunkowej wartości zamówienia i 75,7% kwoty, jaką zamawiający zarezerwował na tę inwestycję.

W ich ocenie niska cena wskazuje na brak ujęcia wszystkich tych elementów, które nie zostały wprost wskazane w wymaganiach GDDKiA, ale które wykonawca powinien był uwzględnić w cenie ofertowej.

GDDKiA oświadczyła natomiast, że wybór najkorzystniejszych oferty został dokonany w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych. Poinformowała, że wybierając najkorzystniejsze oferty na realizację wszystkich trzech zadań starannie je weryfikowała, również pod kątem potencjalnego zjawiska  zaoferowania rażąco niskiej ceny.

Każdemu z oferentów zadano około 100-120 pytań i otrzymano łącznie 3,7 tys. stron wyjaśnień  dotyczących elementów ceny. Sprawdzane były m.in. zaproponowana technologia realizacji inwestycji, umowy z podwykonawcami, umowy na dostawę materiałów budowlanych czy dostępny sprzęt.

***

Przypomnijmy, że GDDKiA wybrała wykonawcę Południowej Obwodnicy Warszawy pod koniec maja br. 18,5 km odcinek S2 ma powstać za 2,5 mld zł, a planowany termin zakończenia prac to drugi kwartał 2019 roku.

Oferty na zaprojektowanie i budowę 3 odcinków realizacyjnych (od w. Puławska do w. Przyczółkowa z budową tunelu pod Ursynowem, od w. Przyczółkowa do w. Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę oraz od w. Wał Miedzeszyński do w. Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym) złożyło 18 firm. Aż 10 propozycji było weryfikowanych pod kątem rażąco niskiej ceny.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania łącznie 4,3 mld zł.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.