edroga102Pod koniec 2016 roku okazało się, że przepisy dotyczące VAT-u od samochodów osobowych będą obowiązywać aż do końca 2019 roku. Ta informacja jest dobra dla rynku motoryzacyjnego, który lubi stabilizację.

Przy braku zmian przepisów, nadal możliwe będzie odliczenie 50% VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz wszelkich wydatków z tym związanych. Podatnicy mogą liczyć na kształtujące się orzecznictwo, które będą mogli wykorzystywać w kolejnych latach. Orzecznictwo ma rozwiązać problem pracowników dostających samochód do domu i uprawnienia do parkowania tym autem pod domem. Czy oznacza to, że automatycznie samochód jest wykorzystywany do celów prywatnych?

– Pierwsze orzeczenie w tej kwestii wydał Naczelny Sąd Administracyjny – powiedziała agencji eNewsroom.pl Marta Szafarowska, doradca podatkowy, partner w kancelarii Gekko Taxens – Pracodawca ma stworzyć procedury, które uniemożliwiają pracownikowi wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Pracownik może parkować pod domem, jednak dotyczyć to będzie niektórych osób – przede wszystkim handlowców ze względu na specyfikę pracy. Jest pewne obostrzenie – nie powinni oni używać samochodów w weekendy oraz dla innych celów prywatnych, np. wyjazd na wakacje. Pracownicy powinni być pod tym kątem monitorowani przez GPS lub inne zabezpieczenia. Konieczna będzie w tym przypadku ewidencja przebiegu pojazdu, wypełniana przez pracowników. Suma wszystkich czynników powoduje, że podatnik ma prawo odliczyć 100% VAT-u. Metoda ta jest bardzo rzadko wykorzystywana przez podatników, którzy chcą w większości przypadków umożliwić pracownikom wykorzystanie samochodu do celów prywatnych aut. Udostępniając takie auto do celów prywatnych – bez poboru wynagrodzenia z tego tytułu – automatycznie podatnik jest skazany na odliczenie 50% VAT-u od wszelkich wydatków związanych z autem. W zakresie udostępnienia samochodu pracownikowi i wprowadzenia zasady odpłatności – szereg orzeczeń sadów administracyjnych potwierdza, że w mamy wówczas do czynienia z regularną działalnością gospodarczą. Podlega ona opodatkowaniu VAT i umożliwia odliczenie 100% VAT-u od wszelkich wydatków związanych z tymi samochodami. Maszyna wykorzystywana po części do wynajmu pracownikom, a po części do celów służbowych będzie musiała mieć prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu – dodała Szafarowska.

Źródło: enewsroom.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.