P4130029Trzy i pół tysiąca złotych łącznie może stracić firma za jazdę ciężarówką w okresie objętym zakazem. Ukarani mogą zostać także kierujący pojazdem i zarządzający transportem. Eksperci Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców przypominają, że okres między 20 a 22 kwietnia to dni, kiedy przejazd tirami w znacznym stopniu będzie ograniczony ze względu na zakazy ruchu wydane dla pojazdów powyżej 12 ton DMC.

 

W Polsce
Na terenie Polski to rozporządzenie ministra transportu z 31 lipca 2017 roku określa adresatów i dni obowiązywania zakazu ruchu dla ciężarówek. Ograniczenia wydawane dla pojazdów ciężarowych dotyczą tych samochodów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz aut należących do:
• policji
• ITD
• straży granicznej
• służby celnej
• sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
• Biura Ochrony Rządu

Także jednostki ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa chemicznego i służb ochrony radiologicznej oraz pozostałych pojazdów wyszczególnionych w ustawie nie są objęte tymi przepisami.

- Rozporządzenie nie dotyczy m.in. przewoźników dokonujących przewozu towarów spożywczych i określonych jako szybko psujące się, takich jak: mięso, ryby, produkty mleczarskie czy też kwiaty, zatem kierowcy tych pojazdów mogą przemieszczać się bez obaw. Natomiast większość pozostałych winno liczyć się z ryzykiem mandatu w wysokości od 200 do 500 zł. Kara w wysokości 1000 zł od września ubiegłego roku grozi także zarządzającemu transportem, a dwa razy tyle będzie musiał zapłacić przewoźnik za naruszenie ograniczeń w ruchu. Łączna strata za jazdę w zakazach wyniesie zatem 3,5 tys. zł, nie licząc zakazu dalszej jazdy, a w skrajnych przypadkach nawet usunięcia pojazdu z drogi w bezpieczne miejsce – mówi Jakub Ordon, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. Należy pamiętać, że w dniu ustawowo wolnym od pracy zakaz ruchu dla ciężarówek obowiązuje w godzinach 8:00-22:00, zaś w dniu poprzedzającym święto pojazdy te nie mogą poruszać się między 18:00 a 22:00 – dodaje.

W 2019 roku na terenie Polski obowiązują świąteczne zakazy ruchu:
• 21 kwietnia – Wielkanoc
• 22 kwietnia – Wielkanoc
• 1 maja – Święto Pracy
• 3 maja – Święto Państwowe
• 9 czerwca – Zielone Świątki
• 20 czerwca – Boże Ciało
• 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP
• 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
• 11 listopada – Dzień Niepodległości
• 25 grudnia – Boże Narodzenie
• 26 grudnia – Boże Narodzenie

W Niemczech
U zachodniego sąsiada zakazy ruchu obejmują całą sieć dróg we wszystkie niedziele oraz święta od północy do godziny 22. Ograniczenia dotyczą pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, a także wszystkich samochodów z przyczepami, niezależnie od ciężaru.

- W Niemczech niektóre dni świąteczne obowiązują tylko w określonych landach, jak np. Poniedziałek Zielonoświątkowy, który w tym roku przypada na 10 czerwca, a obchodzi się go w Bawarii, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii i w Nadrenii Palatynatu i Saara – zauważa ekspert OCRK.

Ciężarówki, realizujące przewozy kombinowane (drogowo-kolejowe lub portowo-drogowe), są wyłączone spod zakazu, podobnie jak samochody przewożące towary, które mogą się szybko zepsuć. Jakich zakazów w święta kierowcy powinni się spodziewać w tym roku?

o 19 kwietnia – Wielki Piątek
o 22 kwietnia – Wielkanoc
o 1 maja – Święto Pracy
o 30 maja – Wniebowstąpienie
o 10 czerwca – Poniedziałek Zielonoświątkowy (wybrane landy)
o 3 października - Dzień Zjednoczenia Niemiec
o 31 października – Dzień Reformacji (wybrane landy)
o 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych (wybrane landy)
o 25 grudnia – Boże Narodzenie
o 26 grudnia – Boże Narodzenie

We Francji
Zakazy ruchu we Francji, podobnie jak w Niemczech, dotyczą ciężarówek i zestawów pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony. Podróżując przez tę republikę, należy liczyć się z tym, że regułą jest tam brak możliwości jazdy w soboty od godziny 22 i w przeddzień świąteczny – także od 22:00 do niedzieli lub święta do 22:00, choć też zdarzają się wyjątki.

• 20 kwietnia – Wielka Sobota w godz. 22-24
• 21 kwietnia Wielkanoc – zakaz całodobowy
• 22 kwietnia Wielkanoc
• 1 maja – Święto Pracy
• 8 maja - Dzień Zwycięstwa
• 29 maja – w godz. 22-24
• 30 maja – Wniebowstąpienie
• 8 czerwca – w godz. 22-24
• 9 czerwca – Zielone Świątki - zakaz całodobowy
• 10 czerwca – Zielone Świątki
• 13 lipca – w godz. 22-24
• 14 lipca – Dzień Bastylii – zakaz całodobowy
• 14 sierpnia – w godz. 22-24
• 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP
• 31 października – w godz. 22-24
• 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
• 11 listopada – Dzień Pamięci
• 24 grudnia – w godz. 22-24
• 25 grudnia – Boże Narodzenie
• 31 grudnia – w godz. 22-24

W Europie
Każde europejskie państwo we własnym zakresie reguluje kwestie związane z wydawaniem zakazów dla pojazdów ciężarowych. W obszarach państw takich jak: Belgia, Dania, Holandia czy też Wielka Brytania nie ustanawia się ogólnokrajowych zakazów, a jedynie lokalne. W Grecji zakazy ruchu wydawane dla ciężarówek dotyczą pojazdów o ładowności powyżej 1,5 tony i obowiązują na określonych drogach. W Czechach i na Węgrzech zakazami objęte są pojazdy i zestawy o DMC powyżej 7,5 tony. Należy też obserwować znaki pionowe – takie dodatkowe ograniczenia dla niektórych rodzajów pojazdów wprowadziły polskie miasta m.in. Warszawa, Wrocław, Toruń, Gliwice, czy Sopot.

Latem też jest inaczej
W Polce od ostatniego czerwcowego weekendu do 1 września nie można jeździć ciężarówką w:
• piątki 18:00-22:00
• soboty 8:00-14:00
• niedziele 8:00-22:00

Niemcy zakaz wakacyjny wprowadzili od 1 lipca – 31 sierpnia. Obowiązuje on na niektórych autostradach i drogach federalnych. W tym okresie tirami nie można poruszać się w soboty w godzinach 7-20. Węgrzy w wakacje wprowadzili zakaz jazdy od soboty od godz. 15 do niedzieli do 22:00. Zaś w Czechach ograniczenia obowiązują w piątki między 17:00 a 21:00 oraz w soboty w godzinach 7 – 13. Zakazy ruchu dla ciężarówek są dla kierowców prawdziwą zmorą. Nic dziwnego, zważywszy, że w każdym z państw ustanawiane są oddzielnie, a nawet w obrębie jednego kraju może wyglądać to różnie.

Źródło: informacja prasowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.